Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Αlpha Bank, η τράπεζα προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,66 δισ. ευρω ενώ έχει εξασφαλίσει κεφάλαια ύψους 1,1 δισ. ευρώ από την ανταλλαγή ομολόγων.

Με τον τρόμο αυτό επιδιώκει την κάλυψη του συνόλου των κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από τα stress test ώστε να μην χρειαστεί κρατική βοήθεια.

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank ΑΛΦΑ έχει τις μικρότερες ανάγκες από τη διαγνωστική άσκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο βασικό σενάριο και τη δεύτερη χαμηλότερη στο δυσμενές.