Σύμφωνα με την Fitch, το «BB-» της Ελλάδας υποστηρίζεται από τα υψηλά επίπεδα κατά κεφαλήν εισοδήματος, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τους συντελεστές «ΒΒ» και «ΒΒΒ».

O οίκος επισημαίνει ότι ενώ η οικονομική κρίση στην Ελλάδα αποκάλυψε αδυναμίες στην αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και δημιούργησε ισχυρές πιέσεις για την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, η διακυβέρνηση εξακολουθεί να είναι σημαντικά ισχυρότερη από ό,τι στις περισσότερες χώρες υπο-επενδυτικού βαθμού.

Επίσης, το προφίλ του χρέους της γενικής κυβέρνησης είναι καλό σε σχέση με άλλες χώρες με παρόμοια αξιολόγηση.

Η Fitch αναμένει επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης το 2019. Η περαιτέρω ζήτηση επενδύσεων, η μείωση του ποσοστού ανεργίας, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μέτρια χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής πρόκειται να στηρίξει την εγχώρια ζήτηση.

Η εκτίμηση του οίκου για τον ρυθμό ανάπτυξης είναι ότι θα επιταχυνθεί στο 2,3% το 2019 και στο 2,2% το 2020.

Η Ελλάδα, αναφέρει ο οίκος, κάνει πρόοδο στην κατεύθυνση της επανέναρξης τακτικών εκδόσεων ομολόγων, προσθέτοντας ότι στις 30 Ιανουαρίου 2019 η χώρα εξέδωσε ένα νέο πενταετές ομόλογο αναφοράς 2,5 δισ. ευρώ με τοκομερίδιο 3,45% και απόδοση 3,60%.

«Οι εκτιμήσεις μας δείχνουν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να καλύψει πλήρως τις χρηματοδοτικές της ανάγκες έως το 2022, παρέχοντας ένα σημαντικό δίχτυ ασφαλείας έναντι οποιωνδήποτε κινδύνων χρηματοδότησης για μία μακρά περίοδο. Αυτό θα στήριζε την εμπιστοσύνη της αγοράς και την πρόσβαση στις αγορές μετά το πρόγραμμα», σημειώνει.