«Κόκκινη κάρτα» έριξαν σε Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG COMP), καθώς δεν αναγνωρίζουν ως κεφάλαια, αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ. 

Σημειώνεται πως στις 16 Ιουλίου 2015 και εν όψει της διαπραγμάτευσης και της σύναψης της συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕSM) ψηφίστηκε ο Ν. 4334/2015, με τον οποίο ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων, αυξήθηκε αναδρομικά από την 1 Ιανουαρίου 2015 σε 29% από 26%. 

Η επίδραση στα υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων των Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα, από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από το 26% στο 29% ήταν καθαρή αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης συνολικά κατά 2 δισ. ευρώ. 

Μόνον από την αλλαγή του εταιρικού συντελεστή φορολόγησης η Alpha Bank αναγνώρισε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 500 εκατ. ευρώ, ενώ - παραδόξως- το ίδιο ακριβώς ποσό αναγνώρισαν η κάθε μια εκ των Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα. 

Σημειώνεται πως οι αντισταθμιστικές επιδράσεις της φορολογίας δεν ελήφθησαν υπόψη στον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού που διενήργησε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) στις ελληνικές τράπεζες. Ομοίως, και στα σχέδια αναδιάρθρωσης των ελληνικών τραπεζών προς την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις έχουν υπολογισθεί με τον συντελεστή φορολόγησης 26%. 

Αν οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές αναγνώριζαν τον προσθετο αναβαλλόμενο που προέκυψε από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή στο 29% τότε το κεφαλαιακό απόθεμα των τραπεζών από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα αυξανόταν από τα 12,9 δισ. ευρώ, στα 14,9 δισ. ευρώ μειώνοντας αντίστοιχα τα κεφάλαια που πρέπει να αντλήσουν από τις αγορές οι ελληνικές τράπεζες. 

Ωστόσο, SSM και η DG COMP όχι μόνον δεν υπολόγισαν στις τελικές κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών τα εν λόγω 2 δισ. ευρώ, αλλά ζήτησαν να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ξεκάθαρα πως ο αναβαλλόμενος που σχηματίσθηκε στη βάση των διατάξεων Ν. 4334/2015 (αύξηση του συντελεστή στο 29%) δεν θα λαμβάνεται υπόψη στα κεφάλαια των τραπεζών, καθώς θα θεωρείται πως σχηματίσθηκε μετά τις 30 Ιουνίου 2015. 

Θανάσης Κουκάκης