«Η σύμβαση για την καταπολέμηση της δωροδοκίας» ήταν το θέμα της υπουργικής συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στο Παρίσι στην έδρα του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, με στόχο την ανάδειξη τον τρόπων περιορισμού των φαινομένων χρηματισμού δημοσίων λειτουργών, διεθνώς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, στη συνάντηση, όπου εκπροσωπήθηκαν όλα τα κράτη - μέλη του ΟΟΣΑ, σε επίπεδο υπουργών, εκ μέρους της Ελλάδας έλαβε μέρος ο γενικός γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Γιώργος Βασιλειάδης.

Τις εργασίες της συνόδου προλόγισαν ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Angel Gurria, και ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ιταλίας και πρόεδρος της Συνόδου Αντρέα Ορλάντο .

Στην ομιλία του, ο Γιώργος Βασιλειάδης αναφέρθηκε στην καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα, ως βασικό στόχο της κυβέρνησης, τονίζοντας την βαρύτητα που δίνουν στο συγκεκριμένο ζήτημα οι ελληνικές αρχές, ενώ αναφέρθηκε στην θέσπιση θέσης αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, καθώς και στην σύσταση της γενικής γραμματείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ως δομή.

Ακόμη, ο γενικός γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς υπογράμμισε, ότι η επιλογή αυτή καταδεικνύει την επιλογή της κυβέρνησης για τη δημιουργία μίας δομής ισχυρής, αξιόπιστης, ανεξάρτητης και λειτουργικής, στον συγκεκριμένο αγώνα και στην υλοποίηση του σχετικού Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στα πεπραγμένα της γενικής γραμματείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ), σχετικά με την πάταξη της δωροδοκίας ημεδαπών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, το οποίο ήταν και το ειδικότερο θέμα της συνάντησης, ο Γιώργος Βασιλειάδης υπογράμμισε, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Το σχετικό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα, που κρίνονται αναγκαία για την αποτροπή, την πρόληψη και την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, με στόχο την επίτευξη της καλής διακυβέρνησης, της οικονομικής ανάπτυξης και των συνθηκών ανταγωνισμού, χωρίς στρεβλώσεις.

Μια σημαντική πτυχή του οράματος της ΓΕΓΚΑΔ έχει υλοποιηθεί με τη δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας, το οποίο βασίζεται στις δομές Ελληνικού Δημοσίου, που εδρεύουν στο εξωτερικό».

Επίσης, ο Γ. Βασιλειάδης σημείωσε ότι για να δημιουργηθεί αυτό το δίκτυο ελήφθησαν υπόψη παράγοντες, όπως η άμεση ροή πληροφοριών, από τις δομές του Ελληνικού Δημοσίου, με έδρα το εξωτερικό, προς τη ΓΕΓΚΑΔ, καθώς και ο συντονιστικός ρόλος της γραμματείας, ώστε οι κατάλληλες πηγές πληροφοριών και οι αντίστοιχες καταγγελίες να διαβιβάζονται άμεσα και αξιόπιστα στους Εισαγγελείς και τις αρμόδιες αρχές που ορίζονται από το νόμο.

Όπως είπε, το έργο αυτό έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται, με τη ΓΕΓΚΑΔ να έχει ήδη «συντάξει και αποστείλει ειδική επιστολή προς το υπουργείο Εξωτερικών, τη γενική γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) ζητώντας από όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που εδρεύουν και εκπροσωπούν τη χώρα στο εξωτερικό να αναφέρουν, στη γενική γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, καταγγελίες για υποθέσεις δωροδοκίας, που δημοσιοποιούνται στα ξένα ΜΜΕ».

Κλείνοντας ο γενικός γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ανέφερε: «Με δεδομένα τα παραπάνω θα ήθελα να επισημάνω τη σταθερή και ισχυρή πολιτική βούληση και τη δέσμευση της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και για την ενίσχυση του δικτύου της καταπολέμησης της διεθνούς δωροδοκίας, η οποία αποδεικνύεται πλήρως».