ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Πράσινο φως» για την τροποποίηση όρων του ΚΟΔ των 500 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Πράσινο φως» για την τροποποίηση όρων του ΚΟΔ των 500 εκατ. ευρώ
Η τροποποίηση του εκδοθέντος ομολογιακού δανείου δυνάμει του από 19.06.2020 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €500.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ 2020») αποφασίστηκε στην επαναληπτική Συνέλευση των ομολογιούχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η τροποποίηση του εκδοθέντος ομολογιακού δανείου δυνάμει του από 19.06.2020 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €500.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ 2020») εγκρίθηκε στην επαναληπτική Συνέλευση των ομολογιούχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στην επαναληπτική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, Ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν συνολικά 183.438 ομολογίες, επί συνόλου 500.000 ομολογιών, ήτοι ποσοστό 36,70% του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του ΚΟΔ 2020 κατά το χρόνο της Συνέλευσης (σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν έχουν συνυπολογιστεί 185 ίδιες ομολογίες).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1:
Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων, με ψήφους 183.438 υπέρ (100,00% επί των ομολογιών που εκπροσωπήθηκαν στην επαναληπτική Συνέλευση), ενέκρινε την παράταση της συναίνεσης των Ομολογιούχων που παρασχέθηκε με την από 30.06.2022 απόφασή τους για την χρήση των καθαρών εσόδων από την εκποίηση ενός Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου σύμφωνα με τις χρήσεις που προβλέπονται στα στοιχεία (i) – (vi) του όρου 8.1 (ιδ) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, χωρίς χρονικό περιορισμό, κατά παρέκκλιση από τους όρους 8.1 (ιε) και 14.1 (β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, για επιπλέον 24 μήνες, ήτοι εφόσον η πώληση (δηλαδή η ενοχική συμφωνία για τη μεταβίβαση του Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου) πραγματοποιηθεί έως την 30.06.2026 και παρείχε τη συναίνεση των Ομολογιούχων προκειμένου η Εκδότρια να δύναται να συστήνει Βάρη υπέρ τρίτων επ’ αυτού του Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου έως την 30.06.2026, στο πλαίσιο δανεισμού που τυχόν ληφθεί από την Εκδότρια ή Θυγατρική, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν του εν λόγω δανεισμού θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση χρήσεων που προβλέπονται στα στοιχεία (i) – (vi) του όρου 8.1 (ιδ) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, κατά παρέκκλιση από τους όρους 7.1 (ιδ) και 8.1 (ε) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020. Επιπλέον, αναγνωρίστηκε η μη άσκηση από τους Ομολογιούχους των δικαιωμάτων του όρου 11.2 (β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 αναφορικά με τις παραπάνω παρεκκλίσεις και έλαβε χώρα παραίτηση των Ομολογιούχων από κάθε σχετικό δικαίωμα.

Θέμα 2:

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων, με ψήφους 183.438 υπέρ (100,00% επί των ομολογιών που εκπροσωπήθηκαν στην επαναληπτική Συνέλευση), ενέκρινε την τροποποίηση του όρου 9.2.2 του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 ως εξής: «καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την Περίοδο Υπολογισμού που ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση του υπό (α) σκέλους του Επιτρεπόμενου Μετασχηματισμού (ήτοι της εισφοράς σε είδος ή/και της μεταβίβασης στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΜΑΕ των μετοχικών συμμετοχών της Εκδότριας στις Εταιρίες Αυτοκινητοδρόμων και των ομολογιών δευτερογενούς χρέους μειωμένης κατάταξης έκδοσης των Εταιριών Αυτοκινητοδρόμων που έχει αναλάβει η Εκδότρια) ή την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, όποιο από τα δύο λάβει χώρα νωρίτερα, μέχρι την Περίοδο Υπολογισμού που λήγει την 31.12.2023 ο Δείκτης Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια δεν θα υπερβαίνει το 3.» και την αντίστοιχη προσαρμογή του Παραρτήματος Α’ του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, δια της απαλοιφής υπολογισμού του Δείκτη Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια για τις επόμενες Περιόδους Υπολογισμού, και παρείχε εξουσιοδότηση προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ 2020.

Θέμα 3:

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων, με ψήφους 183.438 υπέρ (100,00% επί των ομολογιών που εκπροσωπήθηκαν στην επαναληπτική Συνέλευση), ενέκρινε την τροποποίηση του όρου 9.2.3 του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 ως εξής: «καθ’ όλη την Διάρκεια του Δανείου, οι Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις δεν θα υπερβαίνουν: (i) το ποσό των €900.000.000, μέχρι την ολοκλήρωση του υπό (α) σκέλους του Επιτρεπόμενου Μετασχηματισμού (ήτοι της εισφοράς σε είδος ή/και της μεταβίβασης στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΜΑΕ των μετοχικών συμμετοχών της Εκδότριας στις Εταιρίες Αυτοκινητοδρόμων και των ομολογιών δευτερογενούς χρέους μειωμένης κατάταξης έκδοσης των Εταιριών Αυτοκινητοδρόμων που έχει αναλάβει η Εκδότρια) ή την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, όποιο από τα δύο λάβει χώρα νωρίτερα, και (ii) το ποσό των €1.900.000.000, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου», και παρείχε εξουσιοδότηση προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ 2020.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ακρίτας: Στα 4,3 εκατ. ευρώ τα EBITDA το 2023

Τράπεζα Πειραιώς: Στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσω των εγγυοδοτικών εργαλείων του Ταμείου InvestEU

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων τη Μεγάλη Τρίτη

gazzetta
gazzetta reader insider insider