Στο 7% εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας κατά το 2015, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Πεκίνο.

Σημειώνεται ότι το γ’ τρίμηνο του 2015, η ανάπτυξη είχε επιβραδυνθεί στο 6,9% του ΑΕΠ – το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.

Εφόσον οι εκτιμήσεις της κυβέρνησης επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για τον χαμηλότερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων 25 ετών.

Η κατάσταση της κινεζικής οικονομίας θα παραμείνει προβληματική και το 2016, με την κυβέρνηση να αναγκάζεται να υιοθετήσει μία πιο ευέλικτη δημοσιονομική πολιτική, προκειμένου να διατηρήσει το ρυθμό ανάπτυξης σε ένα επιθυμητό επίπεδο.