Το κρατικό χρέος χωρών της ευρωζώνης ύψους 345 δισ. δολαρίων με απόδοση χαμηλότερη του -0,3% αποτελεί την μεγαλύτερη ίσως ένδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να προχωρήσει σε νέα μείωση του επιτοκίου διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων τουλάχιστον κατά 0,1%.

Αυτή την άποψη υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες όπως η Deutsche Bank και η BNP Paribas, ενώ ανοιχτό έχει αφήσει το ενδεχόμενο μείωσης και ο πρόεδρος της ΕΚΤ Mario Draghi στις δηλώσεις του μετά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 22 Οκτωβρίου.

Η απόδοση των ομολόγων έχει μεγάλη σημασία για το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της ΕΚΤ και αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να αγοράσει ομόλογα με αποδόσεις χαμηλότερες από το βασικό καταθετικό επιτόκιο, το οποίο διαμορφώθηκε στο -0,2% τον Σεπτέμβριο του 2014 και παρέμενε σταθερό από τότε. Δηλαδή, ένα χαμηλότερο επιτόκιο καταθέσεων σημαίνει ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των ομολόγων που θα μπορούσε να αγοράσει η ΕΚΤ στο πλαίσιο του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.

Οι επενδυτές φαίνεται ότι σπρώχνουν πιο χαμηλά τις αποδόσεις. Στις 22 Οκτωβρίου, την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος της ΕΚΤ δήλωνε ότι θα εξεταστεί το θέμα της μείωσης του καταθετικού επιτοκίου η απόδοση των γερμανικών διετών ομολόγων έπεφτε κάτω από το -0,3%, ενώ μια ημέρα μετά έφτασε το ιστορικό χαμηλό του -0,348%.

Σημειώνεται ότι αρνητική απόδοση σημαίνει πως οι επενδυτές που αγοράζουν το χρεόγραφο θα λάβουν με τη λήξη του λιγότερα χρήματα από αυτά που έδωσαν. Στον δείκτη Bloomberg Eurozone Sovereign Bond υπάρχουν κρατικά χρεόγραφα αξίας 6,4 τρισ. δολαρίων. Από αυτά περίπου το 5% έχουν απόδοση -0,3% ή λιγότερο.

Η πρόσφατη πτώση των αποδόσεων δεν εντοπίζεται μόνο στα γερμανικά ομόλογα ή στα μικρής διάρκειας. Η απόδοση του φινλαδικού διετούς έπεσε σε χαμηλό 15ετίας (-0,319%) την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ενώ η απόδοση του γερμανικού 10ετούς έπεσε κατά πέντε μονάδες βάσεις στο 0,45% αγγίζοντας μάλιστα κάποια στιγμή και το 0,44%.