Αμετάβλητη στο ΑΑ διατήρησε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας ο αμερικανικός οίκος Standard & Poor’s. Αμετάβλητο διατήρησε και το αρνητικό outlook

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές του οίκου, η απόφαση για επιβεβαίωση της αξιολόγησης της Γαλλίας αντανακλά την πεποίθηση του Standard & Poor’s πως η κυβέρνηση της χώρας θα κατορθώσει να επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για το 2015.

Οι ίδιοι, ωστόσο, διαμηνύουν πως ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι για τη γαλλική οικονομία κατά τη διετία 2017 – 2018, υπό το βάρος της αδύναμης ανάπτυξης.