Συγκεκριμένο guidance αναζήτησαν οι αξιωματούχοι της Fed αυτό το μήνα, εστιάζοντας στο πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων και διασφαλισμένων με ενυπόθηκα πάγια τίτλων.

Σύμφωνα με το CNBC, στα πρακτικά της συνεδρίασης, στις 4 και 5 Νοεμβρίου οι αξιωματούχοι της Fed τόνισαν ότι ο υφιστάμενος ρυθμός αγορών τίτλων μπορεί να μεταβληθεί αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως «οι περισσότεροι συμμετέχοντες έκριναν ότι η επιτροπή πρέπει να αναθεωρήσει το guidance κάποια στιγμή», χρησιμοποιώντας γλώσσα που θα συνδέει το χρονικό πλαίσιο των αγορών με τις οικονομικές συνθήκες.

Οι αξιωματούχοι της Fed συνέχσαν να ανησυχούν για τον ρυθμό ανάκαμψης της αμερικανικής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη απέχει ακόμα πολύ από τα προ πανδημίας επίπεδα. 

Φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image