Ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο δείχνει να έχει η ελληνική κρίση σε χώρες εκτός νομισματικής ένωσης καθώς σύμφωνα με έρευνα της Deloitte που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, το ελληνικό ζήτημα κατάστρεψε τις προοπτικές της νομισματικής και οικονομικής ένωσης.

Η έκθεση καταδεικνύει τα ιδιαίτερα αρνητικά συναισθήματα που πυροδότησε η ελληνική κρίση του περασμένου καλοκαιριού στους επικεφαλής των επιχειρηματικών κύκλων των κρατών που δεν είναι μέλη της ευρωζώνης.

Στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας, 1.300 ανώτερα οικονομικά στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων από 15 χώρες ρωτήθηκαν για το κατά πόσο θεωρούν ότι τα γεγονότα στην Ελλάδα έχουν μακροπρόθεσμα επηρεάσει τη νομισματική ένωση της ΕΕ.

Σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι (48%) είναι της άποψης ότι έχουν καταστραφεί οι προοπτικές για μία σταθερή και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή νομισματική ένωση, ενώ μόλις το 17% θεωρεί  ότι η επίλυση της ελληνικής κρίσης έχει βελτιώσει τις προοπτικές. Ιδιαίτερα αρνητικό είναι το κλίμα στην Πολωνία, όπου το 83% δηλώνει ότι η ελληνική κρίση έβλαψε την νομισματική ένωση ενώ πιο αισιόδοξα εμφανίζονται τα οικονομικά στελέχη στη Γαλλία και την Ιταλία. Όσον αφορά στη Γαλλία, μόνο το 23% των εταιρειών θεωρεί ότι η ελληνική κρίση έχει ασκήσει αρνητική επιρροή ενώ στην Ιταλία το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 38%.

Ένα άλλο θέμα που αναδεικνύεται από τη συγκεκριμένη έρευνα αφορά την απαισιοδοξία των κρατών της Βόρειας κυρίως Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένων του Βελγίου, της Ολλανδίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Φινλανδίας και της Νορβηγίας) ως προς τις οικονομικές προοπτικές της ΕΕ, η οποία μπορεί εν μέρει να εξηγηθεί λόγω της πτώσης των εξαγωγών, ως αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της κινεζικής οικονομίας.

Ακόμη, ο γεωπολιτικός παράγοντας αναφέρεται συχνά ως ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τις επιχειρήσεις στους επόμενους 12 μήνες. Συγκεκριμένα, η Αυστρία, η Φιλανδία, η Γερμανία, η Πολωνία και η Ελβετία, υπολογίζουν τον γεωπολιτικό παράγοντα ως καθοριστικό στην επιχειρηματική ανάπτυξη ενώ ελάχιστη σημασία αποδίδουν στο συγκεκριμένο τομέα το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Μεγάλη Βρετανία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε  η θέση της Ρωσίας σε αυτό το θέμα η οποία ανέφερε ως βασικούς κινδύνους όχι τις κυρώσεις που έχει επιβάλλει η Δύση αλλά , το αδύναμο ρούβλι, την μειωμένη εσωτερική ζήτηση, το τεταμένο κλίμα στην αγορά, την πτώση των οργανικών κερδών και την επιδείνωση των ταμειακών ροών.