Ένα νέο, φιλόδοξο και αυτόνομο πρόγραμμα για την υγεία για την περίοδο 2021-2027 —το πρόγραμμα «EU4Health» πρότεινε η Κομισιόν.

Το EU4Health θα συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη από τον κορονοϊό καθιστώντας τον πληθυσμό της ΕΕ υγιέστερο, βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και προωθώντας την καινοτομία στον τομέα της υγείας.

Θα καλύψει τα κενά που αποκάλυψε η κρίση της νόσου COVID-19 και θα διασφαλίσει ότι τα συστήματα υγείας της ΕΕ είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να αντιμετωπίσουν νέες και μελλοντικές απειλές για την υγεία.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κ. Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε σχετικά: «Με τη δέσμη ανάκαμψης και τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό της ΕΕ για την επόμενη επταετία, παρουσιάσαμε ένα στρατηγικό όραμα για την αντιμετώπιση τόσο της σημερινής κατάστασης όσο και των μελλοντικών προκλήσεων. Το νέο πρόγραμμα EU4Health που αποτελεί μέρος της δέσμης αυτής θα αλλάξει τα δεδομένα, επιφέροντας αλλαγή πλεύσης στον τρόπο που η ΕΕ αντιμετωπίζει την υγεία και στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι η υγεία των πολιτών μας αποτελεί, περισσότερο από ποτέ, προτεραιότητά μας». 

Με το πρόγραμμα EU4Health, η ΕΕ θα μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει καλύτερα τις διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, να καθιστά φάρμακα διαθέσιμα και οικονομικά προσιτά και να ενισχύει τα συστήματα υγείας μας.