Αυστηροποιεί τους κανόνες προς τις ξένες τράπεζες (εκτός ΗΠΑ) η Fed περιορίζοντας τα κεφάλαιο και τα περιουσιακά στοιχεία που δικρατούν, μιας και οι αξιωματούχοι της Fed ανέφεραν πως υπάρχει «κίνδυνος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Οι αλλαγές συνεπάγονται ότι οι περισσότερες ξένες τράπεζες θα υπόκεινται σε χαμηλότερες απαιτήσεις ρευστότητας και κεφαλαίου. Οι μικρότερες και λιγότερο σύνθετες τράπεζες θα πρέπει συλλογικά να κατέχουν  0,6% λιγότερα κεφάλαια και 2% λιγότερο ρευστά περιουσιακά στοιχεία από ό, τι πριν.

Ο Πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ είπε σε μια δήλωση: «Οι κανόνες διατηρούν τη θεμελιώδη δύναμη και την ανθεκτικότητα που έχει ενσωματωθεί στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα κατά την τελευταία δεκαετία.