Η Ισπανία αναμένει οικονομική ανάπτυξη 2,5% για το 2018 και το 2019.

Παράλληλα, η ανεργία εκτιμάται ότι θα βρίσκεται στο 15,8% το 2018 και στο 14% το 2019.