Σαφές μήνυμα προς τη Fed, την κεντρική αμερικανική τράπεζα, να μην αυξήσει αμέσως τα επιτόκια και δη προτού παρατηρήσει ισχυρές ενδείξεις επιτάχυνσης του πληθωρισμού και βελτίωσης της αγοράς εργασίας, απέστειλε μέσω σχετικής έκθεσής του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Στο έγγραφο που προετοίμασε για την επικείμενη Σύνοδο της G20 στην Τουρκία, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ήπια οικονομική επέκταση και ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός δικαιολογεί τη διατήρηση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες.