Σε ριζική αναδιάρθρωση προχωρά η UniCredit, με απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων σε Ιταλία και Γερμανία ενώ η ιταλική τράπεζα προχωρά και στην πώληση περιουσιακών στοιχείων και θυγατρικών όπως είναι το ουκρανικό τμήμα της, στο οποίο απασχολούνταν 6.000 άτομα.

Η τράπεζα περικόπτει 18.200 θέσεις  εργασίας ενώ στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης τίθεται πωλητήριο στο fund Pionner, το οποίο συγκροτήθηκε από κοινού με την ισπανική Santander.