Κάθε χρόνο, στις 11 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στο προσκήνιο τον ενιαίο αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Χάρη στη νομοθεσία της ΕΕ που εγκρίθηκε το 1991, τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο μπορούν να καλέσουν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 από οπουδήποτε στην ΕΕ και χωρίς χρέωση. Τη χρονιά που μας πέρασε έγιναν 140 εκατομμύρια κλήσεις στον αριθμό 112. Από σχετική έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα προκύπτει ότι ο αριθμός των κλήσεων αυξάνεται κάθε χρόνο και ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν βελτιώσει το αυτόματο σύστημα εντοπισμού του καλούντος. Επιπλέον, η έκθεση επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να έρχονται σε επαφή με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εξίσου εύκολα με τα άτομα χωρίς αναπηρία.

Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε: «Ο αριθμός 112 είναι σωτήριος αριθμός για όλους τους χρήστες. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προκειμένου να αντιμετωπίσουν όλα τα εκκρεμή ζητήματα και να εξεύρουν ταχείες και συγκεκριμένες λύσεις που εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για όλους. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Επικοινωνιών που εγκρίθηκε πρόσφατα σε συνάρτηση με την πολιτική συμφωνία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα ενισχύουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς».

Η Επίτροπος αρμόδια για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Κινητικότητα του Εργατικού Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, πρόσθεσε: «Με την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα καταργούμε τα εμπόδια για τη συμμετοχή και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύντομα, τα άτομα με αναπηρία θα έχουν ισότιμη πρόσβαση στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 για τη διάσωση ζωών, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος που βρίσκονται και επί ίσοις όροις με τους άλλους».