Τουν κίνδυνο να αυξηθεί το κόστος του δανεισμού και να εξασθενίσει περαιτέρω η στερλίνα, εξαιτίας του δημοψηφίσματος των Βρετανών για την παραμονή ή όχι της χώρας τους στην Ε.Ε. υπογραμμίζει η Τράπεζα της Αγγλίας, κάνοντας παράλληλα πιο αυστηρούς τους κανόνες για χορηγήσεις στεγαστικών δανείων που αφορούν στην αγορά κατοικιών για ενοικίασή τους.

Η κεντρική τράπεζα σημειώνει ότι οι προοπτικές σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα έχουν επιδεινωθεί από την τελευταία έκθεσή της τον Νοέμβριο και απαιτεί από ορισμένες τράπεζες να διατηρούν πρόσθετα κεφάλαια, καθώς άρχισαν να αυξάνονται οι χορηγήσεις δανείων τους. «Οι προοπτικές για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη Βρετανία έχουν επιδεινωθεί. Στους εγχώριους κίνδυνους προστέθηκαν οι κίνδυνοι λόγω του δημοψηφίσματος», ανέφερε η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας.

«Κοιτάζοντας στο μέλλον, η αυξημένη και παρατεταμένη αβεβαιότητα έχει την τάση να αυξάνει τα ασφάλιστρα κινδύνου που απαιτούν οι επενδυτές σε ένα μεγάλο εύρος βρετανικών στοιχείων ενεργητικού, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω υποτίμηση της στερλίνας και να επηρεάσει το κόστος και τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για πολλούς Βρετανούς δανειολήπτες», αναφέρεται στη δήλωση της κεντρικής τράπεζας.

Η Βρετανία θα διεξάγει στις 23 Ιουνίου δημοψήφισμα για την παραμονή της στην ΕΕ. Η στερλίνα εξασθένησε τους τελευταίους μήνες και οι αγορές προεξοφλούν μεγαλύτερη μεταβλητότητα όταν θα πλησιάζει η ημερομηνία του δημοψηφίσματος.