Με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, Γιάννη Βαρδακαστάνη και Γιάννη Λυμβαίο, συναντήθηκαν ο Διοικητής και στελέχη του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι εκπρόσωποι της ΕΣΑμεΑ ενημερώθηκαν από τον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ, Στυλιανό Πλιάκη για την πορεία υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος χορήγησης προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας σε άτομα που διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής και υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση.

Ο κ. Πλιάκης διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των αναπήρων πως δεν μεταβάλλεται το προϊσχύον καθεστώς κρίσης της αναπηρίας και χορήγησης παροχών, παρά μόνο ως προς το σκέλος της βέλτιστης εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία. Στόχος είναι  τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας να πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΑ, σε σταθερή, γνωστή σε όλους, ημερομηνία, με διαφάνεια και αδιάβλητες διαδικασίες.

Ο κ. Πλιάκης διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των αναπήρων πως δεν τίθεται ζήτημα περικοπών στα αναπηρικά επιδόματα.

Όπως συμφωνήθηκε, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα υπάρξουν συναντήσεις εργασίας των τοπικών Ομοσπονδιών της ΕΣΑμεΑ με τα στελέχη των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ.