Τη δημιουργία γενικής γραμματείας ψηφιακής πολιτικής ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης, στο πλαίσιο του συνεδρίου ICT Forum που διοργανώνεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Η νέα Γραμματεία θα αναφέρεται στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο και αναμένεται να δώσει άλλη πνοή στην προώθηση και το συντονισμό των έργων πληροφορικής στο Δημόσιο ώστε σταδιακά να εξαλειφθούν οι παθογένειες που παρατηρούνται σήμερα με πολλές δημόσιες υποδομές πληροφορικής -να μην «επικοινωνούν» μεταξύ τους, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρίτσης.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στο κλείσιμο της τρέχουσας περιόδου ΕΣΠΑ (2007-2013), καθώς και στο σχεδιασμό της επόμενης περιόδου ΕΣΠΑ (2014-2020). Συγκεκριμένα, ο κ. Χαρίτσης δήλωσε ότι η τρέχουσα περίοδος του ΕΣΠΑ ολοκληρώνεται στις 31/12/2015 ως προς την επιλεξιμότητα της κοινοτικής συμμετοχής. «Στόχος μας είναι, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πηγές ρευστότητας που έχουν ενισχυθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, να μεγιστοποιήσουμε την πραγματοποίηση δαπανών και την εκταμίευση πόρων, ώστε να επιτύχουμε το ομαλό κλείσιμο των προγραμμάτων. Οι υπηρεσίες μας εργάζονται πυρετωδώς, για να μην παρακωλυθεί η πληρωμή κανενός έργου. Από την πλευρά μας, θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, όπως πράξαμε πολύ πρόσφατα με το Ict4growth, στο οποίο δόθηκε παράταση της δράσης, μέχρι το τέλος του έτους.

Τους τελευταίους μήνες, προχωρήσαμε σε εξυγίανση του ιδιαιτέρως προβληματικού προγράμματος της Ψηφιακής Σύγκλισης, σχεδιάζοντας τη μεταφορά όσων έργων κρίνονταν αναγκαίο στο καινούριο ΕΣΠΑ 2014–2020 και απεντάσσοντας έργα που δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα. Παράλληλα, παραμένουν στο σχεδιασμό μας τα μεγάλα έργα της τρέχουσας περιόδου, όπως το “Ψηφιακό Σχολείο” και το “Σύζευξις ΙΙ”, τα οποία σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε, επανασχεδιάζοντάς τα και φέρνοντάς τα σε πιο ρεαλιστικές διαστάσεις, για να συμβαδίζουν με τις τρέχουσες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας» σημείωσε ο κ. Χαρίτσης.

Σχετικά με το σχεδιασμό της επόμενης περιόδου ΕΣΠΑ (2014-2020), ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι βασική προτεραιότητα είναι η άρση των αιρεσιμοτήτων και των αυτοδεσμεύσεων, ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό οι εκταμιεύσεις για έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών της επόμενης περιόδου. Συγκεκριμένα, όπως είπε, εκπληρώθηκε (και επισήμως πλέον από χθες, 03/11) η αιρεσιμότητα 2.2 που αφορούσε στην “Υποδομή δικτύων νέας γενιάς” που ήταν απαραίτητη, για να ξεκινήσουν έργα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.

«Εκπονήθηκαν, επίσης, οι περιφερειακές και η εθνική RIS (οι στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση). Η κάλυψη της συγκεκριμένης αιρεσιμότητας δεν αποτελεί για μας απλώς μια τυπική εκπλήρωση κάποιου προαπαιτούμενου για την ενεργοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης αποτελούν ευκαιρία για μια διαφορετική διαδρομή ανάπτυξης και ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας. Ακόμα, οι στρατηγικές RIS μπορούν να ενδυναμώσουν τις τάσεις περιφερειακής αποκέντρωσης με τη σημασία που αποδίδουν στην από τα κάτω διαμόρφωση των στρατηγικών. Η πολιτική μας στο χώρο της έρευνας και η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία αποκτά πλέον συγκεκριμένο σχεδιασμό και όλα τα σχετιζόμενα έργα θα εκπονούνται και θα υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτής της ενιαίας στρατηγικής.

Μια ακόμα βασική μας προτεραιότητα είναι να καταστήσουμε το νέο ΕΣΠΑ ανοιχτό για παρακολούθηση από όλους τους πολίτες, σε όλα τα στάδια, από τις προδημοσιεύσεις προσκλήσεων μέχρι τις τελικές πληρωμές των έργων. Επιθυμία μας βέβαια είναι η επικοινωνία αυτή να μην είναι μονομερής, αλλά αμφίδρομη. Είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες και προτάσεις για την αξιοποίηση του καινούριου ΕΣΠΑ από όλους είτε ανήκουν στην αγορά είτε στην ακαδημαϊκή κοινότητα είτε στην κοινωνία των πολιτών. Δεν αποκλείουμε κανέναν και κινούμαστε με πλήρη διαφάνεια.

Επιπλέον, αποτελεί συμβατική, αλλά και πολιτική υποχρέωσή μας, η παροχή προς την κοινωνία όλων των δεδομένων που παράγονται από έργα ΕΣΠΑ. Σκοπεύουμε να τηρήσουμε κατά γράμμα τη δέσμευση αυτή και επιπλέον να ανοίξουμε τα δεδομένα του Δημοσίου προς τους πολίτες, αλλά και προς κάθε επιχειρηματικό εγχείρημα θα ήθελε να τα αξιοποιήσει για την παραγωγή νέων προϊόντων και εφαρμογών. Μοναδική προϋπόθεση που τίθεται είναι τα παραγόμενα δεδομένα να είναι επίσης ανοιχτά. Πιστεύουμε ότι τα δημόσια δεδομένα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη νέων εργαλείων που θα παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες στους πολίτες» υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης.

Και πρόσθεσε: «Η απλοποίηση των διαδικασιών και ο έλεγχος της υλοποίησης είναι το επόμενο ζήτημα που μας απασχολεί. Επιδιώκουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα βήματα που απαιτούνται στη διαδικασία διαχείρισης των έργων στο νέο ΕΣΠΑ και σε αυτό το στόχο θεωρούμε πολύτιμη τη συνεισφορά όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Γνωρίζουμε ότι το κόστος υποβολής αιτήσεων είναι σημαντικό και θα επιδιώξουμε να το ελαχιστοποιήσουμε. Ταυτόχρονα, όλοι οι φορείς υλοποίησης έργων, δημόσιοι και ιδιωτικοί, όπως και τα ίδια τα έργα, θα αξιολογούνται ως προς το αποτέλεσμα που τελικά παράγουν. Η αξιολόγηση αυτή θα βαρύνει στην ανάληψη επόμενων έργων».

Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση των νέων και, συγκεκριμένα, η ανάσχεση της τάσης φυγής στο εξωτερικό του πλέον δυναμικού τμήματος της οικονομίας, των νέων επιστημόνων. «Η έμφαση αυτή είναι σαφής και στις δραστηριότητες που τώρα ξεκινάνε, οι οποίες περιλαμβάνουν δράση ανάπτυξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων θα κατευθυνθεί στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μια ακόμα πτυχή αυτής της προσπάθειας, όπως είπε, είναι η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. «Υπάρχει άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό που είναι με το ένα πόδι στο εξωτερικό. Σκοπός μας είναι όχι μόνο να τους κρατήσουμε εδώ, αλλά και να αντιστρέψουμε το brain drain, να δώσουμε ευκαιρία σε αυτό το πολύ δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας να δραστηριοποιηθεί εδώ. Για το λόγο αυτό, θέλουμε να αυξηθούν οι συνέργειες μεταξύ αγοράς και ακαδημαϊκής κοινότητας, για να μπορέσουν να ωφεληθούν οι υπάρχουσες επιχειρήσεις, αλλά και να ξεπηδήσουν καινούρια, δυναμικά, καινοτόμα και, κυρίως, εξωστρεφή εγχειρήματα τόσο από την ιδιωτική πρωτοβουλία όσο και από τον ολοένα και διευρυνόμενο χώρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας» επισήμανε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρίτσης δήλωσε: «Θα ήθελα να τονίσω ότι προσβλέπουμε στη συνεργασία όλων των φορέων του κλάδου, στη συλλογική προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του καινούριου ΕΣΠΑ. Στόχος μας είναι να επωφεληθούν από τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων, όσο το δυνατόν, περισσότερες επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών που θα παράγουν ουσιαστικό έργο για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της χώρας και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δημοσίου, δημιουργώντας, παράλληλα, τεχνογνωσία που θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη και θα ενισχύσει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας».