Αίτηση ακύρωσης των αποφάσεων που αφορούν τη σύμβαση παραχώρησης, αναβάθμισης, συντήρησης, διαχείρισης και λειτουργίας περιφερειακών αεροδρομίων, κατά το μέρος που σχετίζεται τα περιφερειακά αεροδρόμια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη αίτηση ακύρωσης έχουν υποβάλει στο ΣτΕ και άλλοι θεσμοί όπως Ομοσπονδία Συλλόγων ΥΠΑ, Περιφερειακή Ενότητα Χανιών, η Γ Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης αλλά και μεμονωμένοι πολίτες.

 Στην πολυσέλιδη προσφυγή της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων συνοψίζονται οι λόγοι της αίτησης ακύρωσης των αποφάσεων στη σύμβαση παραχώρησης των αεροδρομίων και αφορούν, πρώτον, την αναρμοδιότητα του οργάνου για μία από τις εκδοθείσες πράξεις, συνεπώς όπως τονίζεται, «τίθεται ζήτημα παραδεκτού της εκδόσεως, αναρμοδιότητας του οργάνου, ακύρου και ανυπόστατου της πράξεως αυτής» και δεύτερον «την προσβολή του δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτό προστατεύεται από το Σύνταγμα, το ευρωενωσιακό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο».

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων επισημαίνεται ότι «η παραχώρηση της διαχείρισης και εκμετάλλευση των περιφερειακών αεροδρομίων, για 42 χρόνια, στην κοινοπραξία Fraport-Slentel παραβιάζει τη συνταγματική προστασία των δημοσίων ιδιοχρήστων πραγμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός των αερολιμένων, επί των οποίων η μεταβίβαση κυριότητας, αλλά και η μακροχρόνια παραχώρηση δικαιωμάτων διαχείρισης και εκμετάλλευσης είναι ανεπίτρεπτη. Το ίδιο ισχύει και για τους αερολιμένες συνολικά ως συστήματα δημοσίων ιδιοχρήστων πραγμάτων.

Στην προσφυγή αναγράφεται ότι την ίδια ώρα, «με τη συγκεκριμένη παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων γίνεται παραβίαση του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού και ειδικότερα η συμπερίληψη της εταιρείας Lufthansa στο μετοχικό κεφάλαιο της επιλεχθείσας κοινοπραξίας Fraport-Slentel είναι ασύμβατη, σύμφωνα με τους ευρωενωσιακούς και διεθνείς κανόνες περί διαφάνειας, αμεροληψίας και ελεύθερου ανταγωνισμού, με τη λειτουργία της Lufthansa ως επενδυτικού συμβούλου του ελληνικού Δημοσίου στην υπόθεση της ιδιωτικοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων».

 «Οι προσβαλλόμενες πράξεις παραβιάζουν γενικότερα το δίκαιο του ανταγωνισμού» τονίζεται χαρακτηριστικά στην αίτηση ακύρωσης της απόφασης παραχώρησης των αεροδρομίων, ενώ σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων είναι ανοικτό το ζήτημα της ενδεχόμενης παραπομπής της παρούσας υπόθεσης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ