Με στόχο την εξεύρεση καινοτόμων υπηρεσιών που δεν διατίθενται στην αγορά προκειμένου να εφαρμοστούν στη δημόσια διοίκηση διοργανώνεται ο πρώτος διαγωνισμός «ΙΤ4Gov». Η πρωτοβουλία ανήκει στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με τα υπουργεία Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Σκοπός της δράσης είναι η χρήση νέων τεχνολογιών στη διοικητική μεταρρύθμιση και η δόμηση νέων εναλλακτικών μοντέλων απλούστευσης διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση και αποτελεσματικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα προσφέρουν πρωτοπόρες λύσεις, παρέχοντας αξιοποιήσιμες υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή οργανωμένα σε ομάδες, και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Οι εφαρμογές που αναζητούνται θα πρέπει να βελτιώνουν τις υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος στους πολίτες και ενδεικτικά αναφέρονται οι θεματικές ενότητες: σχέσεις κράτους-πολίτη, διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης, διαδικασίες εσωτερικής επικοινωνίας και εργασιών (back office), αξιοποίηση διαθέσιμων ανοιχτών δεδομένων για την προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ή/και την εξέλιξη των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, κ.λπ.

Η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου 2016 στις 10:00 και θα διαρκέσει μέχρι την 17η Φεβρουαρίου 2016 στις 15:00.

Κατά την ειδική τελετή -η οποία θα έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα- και από την τελική επιλογή των προτάσεων, θα προκύψουν τρεις νικητές, οι οποίοι θα επιβραβευθούν ο πρώτος με 4.000 ευρώ, ο δεύτερος με 2.000 ευρώ και ο τρίτος με 1.000 ευρώ.

Το δημόσιο έχει το δικαίωμα εξαγοράς εφαρμογών που θα βραβευθούν, με το ποσό των 10.000 ευρώ την κάθε μία.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητηθούν στους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού, που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.ydmed.gov.gr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ