«Η προστασία της κατοικίας είναι πλέον προσωρινή και πιο περιορισμένη»,  υποστηρίζει η «Ένωση Καταναλωτών -η Ποιότητα Ζωής» (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ), με αφορμή τις το νομοσχέδιο της 18.11.2015, για την προστασία πρώτης κατοικίας.

Η ένωση κάνει λόγο για «αδικαιολόγητο πισωγύρισμα» αναφέροντας ότι το στοιχείο που χαρακτήρισε το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ως την πιο πρωτοποριακή νομοθεσία αφερεγγυότητας στην Ευρώπη, δηλαδή η εξαίρεση της κατοικίας από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη στην ουσία ισχύει μόνο για τα επόμενα τρία έτη.

Παράλληλα, η τροποποίηση χαρακτηρίζεται ως έκτακτη ρύθμιση, προκαταβάλλοντας για την κατάργησή της μετά το πέρας της τριετίας. Αλλά και στο διάστημα διατήρησής της, όπως αναφέρει το σχετικό κείμενο, η προστασία δεν θα αφορά όλους τους οφειλέτες που ούτως ή άλλως έφτασαν χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών (και δεν είναι έμποροι – βλ. γενικές προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1), αλλά μόνο όσους πληρούν τα περαιτέρω αυστηρά κριτήρια που αναφέρονται.

«Δεν είναι κατανοητό γιατί 4 στους 10 οφειλέτες, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, δεν θα μπορούν να διασώσουν τη στέγη τους, ακόμα και αν κρίνονται άξιοι από το δικαστήριο να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Επιπλέον, ο Ν.3869/2010 γίνεται ασφυκτικά αυστηρότερος για τον οφειλέτη, καθώς θα χάνει τη ρύθμιση ακόμα και αν δεν την τηρεί χωρίς υπαιτιότητα, πχ. λόγω αδυναμίας ή αν δεν ενημερώνει το φάκελο της υπόθεσής του επίσης χωρίς υπαιτιότητα», αναφέρει η Ένωση.

Τέλος, η  Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ καλεί την κυβέρνηση και τους δανειστές οφείλουν να υπολογίσουν τις κοινωνικές επιπτώσεις από τη σταδιακή απελευθέρωση των πλειστηριασμών, χωρίς προσπάθειες να χρυσωθεί το χάπι της αρνητικής αυτής εξέλιξης.