Μεγάλα ονόματα του ελληνικού επιχειρείν όπως η ΔΕΗ, η Τράπεζα της Ελλάδος, ο ΟΤΕ, η Cosmote και ο ΟΠΑΠ αποτελούν την πρώτη πεντάδα των 20 πιο κερδοφόρων εταιριών για το 2014.

Οι εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 500 πιο κερδοφόρων ελληνικών εταιριών στο πλαίσιο της έκδοσης «BUSINESS LEADERS IN GREECE» της ICAP Group, .

Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και ομίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

Σύμφωνα με την ICAP, η συμμετοχή των 500 επιχειρήσεων της παρούσας κατάταξης στα συνολικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2014 είναι εντυπωσιακή. Οι επιχειρήσεις αυτές αύξησαν μεν οριακά τον κύκλο εργασιών τους, όμως βελτίωσαν θεαματικά την κερδοφορία τους.

Συγκεκριμένα, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρίες:

- Κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους το 49% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς στη βάση δεδομένων της ICAP.

- Εμφάνισαν το 2014 συνολικά κέρδη EBITDA της τάξης των 10 δισ. ευρώ, υπερδιπλάσια των αντίστοιχων κερδών EBITDA που προκύπτουν από το σύνολο των ελληνικών εταιρειών.

- Εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των 4,3 δισ. ευρώ το 2014, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των εταιρειών ήταν και πάλι ζημιογόνο.

Επισημαίνεται ότι, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί μία επιχείρηση στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες το 2014 διαμορφώθηκε σε 3,72 εκατ. ευρώ, μέγεθος μεγαλύτερο μεν από το 2013, αλλά σαφώς υποδεέστερο σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα. Είναι ενδεικτικό ότι το όριο αυτό ήταν 5,9 εκατ. ευρώ το 2007.

Σε επίπεδο επιχειρηματικών ομίλων, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί ένας όμιλος εταιρειών στην κατάταξη των 200 πιο κερδοφόρων ομίλων το 2014 διαμορφώθηκε σε 2,53 εκατ. ευρώ, ποσό μειωμένο σε σχέση με το όριο των 2,71 εκατ. ευρώ της περυσινής έκδοσης.

Όσον αφορά στη σύνθεση της ομάδας των 500 πλέον κερδοφόρων ελληνικών εταιρειών (βάσει κερδών EBITDA του έτους 2014), σημειώνεται ότι 112 εταιρείες της περυσινής κατάταξης δεν περιλαμβάνονται στη νέα κατάταξη και αντικαθιστώνται από άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, επισημαίνεται ότι από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2014, μόνο 62 εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χ.Α.

Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 500 εταιρειών της κατάταξης του 2014 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2013, προκύπτει ξεκάθαρα εικόνα βελτίωσης με κύρια χαρακτηριστικά τα εξής:

- Μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας. Τα συνολικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 18,3%, ενώ τα συνολικά προ φόρου κέρδη τους διευρύνθηκαν με ακόμη εντονότερο ρυθμό (27,5%) σε σχέση με τις περσινές τους επιδόσεις.

- Με βάση τα κέρδη προ φόρου (2014), από τις 500 εταιρείες η μεγάλη πλειοψηφία, το 84,4%, ήταν κερδοφόρες ενώ οι λοιπές ήταν ζημιογόνες.

- Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 500 επιχειρήσεων εμφάνισε το 2014 μικρή μόνο αύξηση.

- Τέλος, οι 500 εταιρείες της κατάταξης εμφάνισαν αξιόλογη αύξηση και στο επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων τους το 2014.

Το top 20

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, η συμμετοχή των πρώτων 20 εταιριών της κατάταξης στην κερδοφορία είναι καθοριστική, εφόσον μόνον αυτές κάλυψαν το 2014 μερίδιο 46,8% επί των συνολικών κερδών EBITDA και 56,5% στα κέρδη προ φόρου.

Σημαντικό ήταν το μερίδιό τους (27,2%) και στο συνολικό κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών της κατάταξης, παρότι έχει περιοριστεί σε σχέση με το παρελθόν.

Εξετάζοντας την κορυφή της κατάταξης των πιο κερδοφόρων εταιρειών, παρατηρούνται τα εξής:

• Η πλειοψηφία των εταιριών στην πρώτη εικοσάδα παρέμεινε σταθερή, με τις 14 από τις 20 εταιρίες να εμφανίζονται τόσο το 2013 όσο και το 2014.
• Κορυφαία κερδοφόρα εταιρία για το 2014 ανεδείχθη η ΔΕΗ οποία επανήλθε στην κορυφή επιτυγχάνοντας σημαντική ετήσια βελτίωση των κερδών EBITDA (+22,6%). 
• Στη 2η θέση βρίσκεται η Τράπεζα της Ελλάδος (μοναδική τραπεζική συμμετοχή στον κατάλογο), ενώ τρίτος ανεδείχθη ο ΟΤΕ (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος A.E.), ο οποίος εμφανίζει θεαματική βελτίωση (σχεδόν 85%) των κερδών EBITDA το 2014/13. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες Cosmote και ΟΠΑΠ.
• Τέλος, εντυπωσιακή ήταν η «εκτόξευση» της εταιρείας Olympia Development από τη 209η θέση της κατάταξης το 2013 στην 6η θέση το 2014.

Σύγκριση ανά κλάδο

Βιομηχανία

Κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις για το 2014 με βάση τα κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρίες:

Μέτκα Μεταλλικαί Κατασκευές Ελλάδος (€ 88,8 εκατ.) 
Καρέλια (€ 72,2 εκατ.)
Αλουμίνιο της Ελλάδος. (€ 65,0 εκατ.)
ΕΛΒΑΛ (€ 52,6 εκατ.) 
Nestle Eλλάς (€ 45,5 εκατ.)

Οι 5 αυτές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν συνολικά κέρδη EBITDA ύψους €324 εκατ. περίπου (μερίδιο 19,4% του συνόλου των κερδών των 166 βιομηχανικών εταιρειών της κατάταξης).

Εμπόριο

Στον τομέα του Εμπορίου στην κορυφή της κατάταξης με βάση τα κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρίες:

ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (€122,4 εκατ.)
JUMBO (€ 114,7 χιλ.)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ  (€ 95,4 εκατ.)
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Ι. & Σ, (€ 50,4 εκατ.)
ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ (€ 41,8 εκατ.)

Λοιπές Υπηρεσίες (εκτός Τραπεζών - Factoring, Ασφαλειών, Τουρισμού)

Στον τομέα των «Λοιπών Υπηρεσιών», η κορυφαία επιχείρηση του τομέα είναι και η «πρωταθλήτρια» της φετινής κατάταξης των top 500 εταιρειών.

Πρόκειται για τη ΔΕΗ ΑΕ., με κέρδη EBITDA ύψους  783,3 εκατ.

Ακολουθούν οι εταιρίες:

• ΟΤΕ (586,4 εκατ. )
• Cosmote (431,8 εκατ.)
• Ο.Π.Α.Π. ( 328,6 εκατ.)
• Olympia Development ( 256,8 εκατ.)

Οι 5 αυτές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν από κοινού συνολικά κέρδη EBITDA ύψους 2,38 δισ ευρώ περίπου και κάλυψαν μερίδιο 43,6% του συνόλου των αντίστοιχων κερδών του τομέα, είναι δηλαδή προφανές ότι στον τομέα των Λοιπών Υπηρεσιών υφίσταται αυξημένη συγκέντρωση της κερδοφορίας.

Τράπεζες – Factoring

Στον τομέα αυτόν την τελευταία διετία υπήρξαν «βιβλικές» αλλαγές, αφού στη συνολική κατάταξη των Business Leaders το 2014 από πλευράς του τραπεζικού συστήματος βρίσκεται μόνον η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ τα (τομεακά) οικονομικά μεγέθη είναι κατά πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την περσυνή έκδοση. Πέραν αυτής, στην κατάταξη περιλαμβάνονται 4 εταιρείες factoring.

Tουρισμός

Τέλος, στον τομέα του Τουρισμού, για άλλη μία φορά η κορυφαία πεντάδα αποτελείται από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, με επί κεφαλής τις εταιρίες Autohellas (Hertz) ΑΤΕΕ και Olympic A.E.