Την επανεκίνηση της μεταποιητικής δραστηριότητας με την αναβίωση των επιχειρηματικών μονάδων που εμφανίζουν ευνοϊκές προοπτικές προωθεί η υφυπουργός Βιομηχανίας, Θεοδώρα Τζάκρη, σύμφωνα με  σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για το θέμα.

Ζητώντας τη συμβολή της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, η κ. Τζάκρη ανέφερε πως πρέπει να εντοπίσουν τουλάχιστον δέκα επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή τους, εντάσσονται στους κλάδους που εμφανίζουν προοπτικές ή/και έχουν ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία και δεν λειτουργούν αλλά έχουν αξιοποιήσιμες κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Στόχος είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της γρήγορης επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων των μεταποιητικών αυτών επιχειρήσεων με τη στήριξη της πολιτείας.

Το βασικό σχέδιο του Υπουργείου είναι σε τέτοιες αργούσες (πτωχευμένες ή μη) επιχειρήσεις να εξεταστεί πρώτα η δυνατότητα γρήγορης εκ νέου αδειοδότησης και με διαδικασίες fast-track, σε συνεργασία με το Enterprise Greece, να ετοιμαστούν επενδυτικές προτάσεις προς Έλληνες και ξένους επενδυτές για όσες από αυτές μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμες επιχειρηματικές μονάδες.