Ξεκινά τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας και Στήριξης της Απασχόλησης στον ΟΑΕΔ. Με το πρόγραμμα αυτό επιχορηγούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚοινΣΕΠ) που δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας μεταξύ 1-1-2015 και 31-8-2015, προκειμένου να διατηρήσουν αυτές τις θέσεις, καθώς και νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και μέλη ΚοινΣΕΠ πρώην άνεργοι, που έκαναν έναρξη επιτηδεύματος μεταξύ 1-1-2014 και 31-8-2015, ώστε να διατηρήσουν την δραστηριότητά τους.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τις διοικητικές περιφέρειες του άξονα προτεραιότητας 7 (περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων).

Για τις διοικητικές περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νότιου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015.

Τα διαθέσμιαι προγράμματα για αυτές τις διοικητικές περιφέρειες είναι:

- πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης.

- ειδικό πρόγραμμα νέων ελευθέρων επαγγελματιών, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Οι λεπτομέρειες, οι όροι υλοποίησης του προγράμματος και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνονται στη Δημόσια Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.