Η διατήρηση του 51% τουλάχιστον των μετοχών του ΑΔΜΗΕ (Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) υπό τον έλεγχο του Δημοσίου επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης μεταξύ στελεχών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, σε εκκρεμότητα παραμένει το ενδεχόμενο παραχώρησης του management σε μέτοχο μειοψηφίας, αν και η πολιτική του υπουργείου δεν συνάδει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμη οι δημοπρασίες ενέργειας από λιγνιτικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ (είναι η δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ) που προγραμματίζονται, με στόχο να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Όλα τα εκκρεμή θέματα παραπέμπονται σε επόμενη συνάντηση που προσδιορίζεται χρονικά στα μέσα Δεκεμβρίου.