«Πολύ στενή» συνεργασία με τις εποπτικές Αρχές δηλώνει ότι έχει η MLS Πληροφορική σε ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μάλιστα κάνει λόγο για συμμόρφωση της εταιρείας στις οδηγίες που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα η ΜLS αναφέρει πως «συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τις εποπτικές αρχές και τους ορκωτούς ελεγκτές μας και κάνουμε κάθε απαραίτητη ενέργεια με σκοπό την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής και των ομολόγων της εταιρείας».

Διαβάστε επίσης:

Η εταιρεία σημειώνει ότι «ακολουθούμε τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ορίζονται σε σχετικό εμπιστευτικό έγγραφο που μας απεστάλη», ενώ προσθέτει πως «με την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης, θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να πραγματοποιηθεί επαναξιολόγηση της πιστωτικής διαβάθμισης της εταιρίας από την ICAP».

Επισημαίνει, δε, αναφορικά με τα ομόλογα που έχει εκδώσει πως κατά τη γνώμη της «δεν συντρέχει μέχρι σήμερα κάποιο γεγονός καταγγελίας».

Τέλος, καταλήγει λέγοντας πως «θα προχωρήσει στην καταβολή του κουπονιού της 31/5 στο ακέραιο, όπως άλλωστε πραγματοποίησε μέχρι σήμερα για όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στους ομολογιούχους της».