Κουπόνια καινοτομίας, συνολικού ύψους 4 εκατ. ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, για την αγορά υπηρεσιών από φορείς καινοτομίας, οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Το κονδύλι παρέχεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στόχος είναι η ανάπτυξη, από τις επιχειρήσεις, κάποιου καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας παραγωγής (ή λειτουργίας) ή ακόμη και η επίλυση κάποιου προβλήματος στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων.

Προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου

Οι υποψήφιες προς χρηματοδότηση επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν σχέδια, που να σχετίζονται με τους τομείς της αγροδιατροφής, των δομικών υλικών, της κλωστοϋφαντουργίας - ένδυσης, του τουρισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, των τεχνολογιών ενέργειας, των τεχνολογιών περιβάλλοντος ή των τεχνολογιών μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020, τα επενδυτικά σχέδια να είναι 1.000 έως 10.000 ευρώ και η επιχορήγησή τους φτάνει στο 100% του προϋπολογισμού.

Η δημόσια δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας επισήμανε ότι «τα κουπόνια καινοτομίας είναι η τέταρτη δράση - μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους - που αναλαμβάνει η Περιφέρεια για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με αναφορά στην καινοτομία».