Επιτυχής κρίνεται η δημόσια προσφορά της Εθνικής Τράπεζας προς τους κατόχους ομολόγων, καθώς η αποδοχή της ανήλθε στο 86,5% του συνόλου των κατόχων ομολόγων.

Από τη δημόσια προσφορά, η Εθνική Τράπεζα έχει κεφαλαιακό όφελος ύψους περίπου 690 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, τη δημόσια προσφορά της Εθνικής Τράπεζας αποδέχθηκαν κάτοχοι τίτλων 683 εκατ. ευρώ, 7,64 εκατ. δολαρίων και 580.000 λιρών Αγγλίας.

Πρόκειται για την προαιρετική δημόσια προσφορά που υπεβλήθη στους κατόχους υβριδικών κεφαλαίων, ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, προνομιούχων μετοχών ΗΠΑ και κατόχων ομολόγων υψηλής διαβάθμισης (senior bonds).