Σημαντική υποχώρηση κερδών με ταυτόχρονη αύξηση εσόδων κατέγραψε η Deutsche Post σύμφωνα με τα αποτελέσματα του γ΄τριμήνου, λόγω των απομειώσεων σε ένα project πληροφοριών τεχνολογίας.

Η γερμανική εταιρεία ταχυδρομείου και logistics, ανακοίνωσε πως τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 49 εκατ. ευρώ από τα 468 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο, χάρη στις έκτακτες χρεώσεις 345 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με ένα σύστημα ΙΤ, με νομικούς κινδύνους και άλλα ζητήματα που ανακοίνωσε η εταιρεία στα τέλη Οκτωβρίου.

Ως αποτέλεσμα των χρεώσεων, τα κέρδη προ φόρων και τόκων, υποχώρησαν 71% στα 197 εκατ. ευρώ από τα 677 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα αυξήθηκαν 3% στα 14,4 δισ. ευρώ, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν έσοδα 14,93 δισ. ευρώ.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η Deutsche Post υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη προ φόρων και τόκων της χρήσης, στα τουλάχιστον 2,4 δισ. ευρώ και επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις της σήμερα. Επίσης, επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις για το 2016 και το 2020.