Λήγει την Τετάρτη η περίοδος αποδοχής για τη δημόσια πρόταση που έχει απευθύνει στους κατόχους ομολόγων της η Eurobank.

Tην Τρίτη η τράπεζα δημοσιοποίησε το σχετικό Ενημερωτικό της Δελτίο, στο οποίο περιλαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες για τη δημόσια πρόταση που έχει απευθύνει στους ομολογιούχους.

Ειδικότερα, στο Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνονται τόσο πληροφορίες για τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου της τράπεζας, όσο και αναλυτικός κατάλογος των τίτλων προς ανταλλαγή και των προϋποθέσεων της ανταλλαγής ανά γεωγραφική προέλευσή τους.