Η ύπαρξη μεγάλων κοιτασμάτων στον ελλαδικό χώρο είναι πολύ πιθανή αλλά θα απαιτηθούν επιπλέον γεωφυσικά δεδομένα και γεωτρήσεις για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα εκμεταλλευσιμότητας. 

Αυτό αναφέρει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), η οποία  είναι αρμόδια για την διαχείριση και επίβλεψη των γεωφυσικών εργασιών και των γεωτρήσεων που διεξάγουν οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν γίνει παραχωρήσεις.

Ο πρόεδρος της  εταιρείας, Γιάννης Μπασιάς, μιλώντας στο insider.gr, διευκρινίζει ότι:  «Ελπίζουμε ότι οι γεωφυσικές έρευνες οι οποίες θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρία χρόνια στις θαλάσσιες περιοχές του νοτίου Ιονίου και της Κρήτης (στις περιοχές που έχουν παραχωρηθεί) θα επιτρέψουν τη λεπτομερή αναγνώριση γεωλογικών δομών του υπεδάφους οι οποίες θα μπορέσουν να μεταφραστούν σε κοίτασμα μετά από έναν αριθμό γεωτρήσεων. Ελπίζουμε ότι ένας αριθμός αυτών των γεωλογικών δομών θα μεταφραστεί σε κοιτάσματα τουλάχιστον ισάξια σε όγκο αυτών που έχουν ανακαλυφθεί στην Κύπρο, στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο».

Σημειώνεται ότι κατά την τελευταία τριετία, διεθνείς ενεργειακοί κολοσσοί έχουν δείξει ενδιαφέρον για τους υδρογονάνθρακες της Ελλάδας, κάτι το οποίο από μόνο του αποτελεί ένα θετικό «σήμα» για τις έρευνες. Πρόκειται για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη στη ΝΑ Μεσόγειο, και την Ελλάδα την βλέπουν ως συνέχεια και πέρασμα μιας ευρύτερης ζώνης όπου έχουν γίνει μεγάλες ανακαλύψεις.

Όπως είναι γνωστό, τα συστήματα στη δυτική Ελλάδα είναι ασβεστολιθικά και δεδομένου ότι η τεχνολογία εξελίσσεται καθίσταται προοδευτικά εφικτή η έρευνα σε μεγάλα βάθη. Όσον αφορά στην Κρήτη, αυτές οι περιοχές θυμίζουν το αιγυπτιακό «Ζορ», κάτι που προσελκύει τη βιομηχανία.