Αύξηση 130,5% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) στο α΄εξάμηνο του 2015 τα οποία ανήλθαν στα 7,6 εκ. ευρώ, έναντι 3,3 εκ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2014..
Τα συνολικά έσοδα παρουσίασαν μικρή μείωση 2,9% (από 50,2 εκ. ευρώ το 2014 σε 48,7 εκ. ευρώ το 2015) παρά τη μεγάλη μείωση στις εργασίες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Προβλήτας Ι). Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα της περιόδου αυξήθηκαν κατά 5,9 εκατ ευρώ και ανήλθαν σε 9,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014.
Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, την ίδια περίοδο, σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 3,6 εκατ ευρώ ή 7,34% (από 48,8 εκατ ευρώ σε 45,2 εκ. ευρώ). Η μεταβολή αυτή προήλθε από μείωση κατά 5% των αμοιβών προσωπικού και από τον περιορισμό διάφορων δαπανών συντήρησης και επισκευής, ενώ οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.
Επίσης εντυπωσιακή αύξηση 40,4% σημείωσαν και τα χρηματικά διαθέσιμα (62,5 εκατ. ευρώ από 44,5 εκατ. ευρώ).
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ κ. Γ. Κούβαρης:
"Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, η οποία επηρεάζει τους τομείς του εμπορίου και των μεταφορών άρα και τις δραστηριότητες του οργανισμού, ο ΟΛΠ εμφάνισε για μία ακόμα φορά θετικά αποτελέσματα αυξάνοντας σημαντικά την κερδοφορία του κατά το α΄ εξάμηνο".