Μπορεί η τεχνική ένταση που έχει προκαλέσεις το Αιγαίο η Τουρκία να επηρεάζει και τους συσχετισμούς δυνάμεων εντός του ΝΑΤΟ, καθώς Ελλάδα και Τουρκία είναι και οι δύο μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας, ωστόσο η διαρκής προστριβή που επιδιώκει η Άγκυρα λειτουργεί ως λόγος η Ελλάδα να δαπανά αυξημένα ποσά για την άμυνα της, ακόμη και εν μέσω κορονοϊού.

 

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2018 τέθηκε ο στόχος τα κράτη μέλη της Συμμαχίας να φτάσουν το 2024 να δαπανούν το 2% του ΑΕΠ για την άμυνα. Η Ελλάδα ήδη δαπανά το ποσό αυτό, ενώ και η Τουρκία το προσεγγίζει.

 

Οι τελευταίες εκτιμήσεις του ΝΑΤΟ δείχνουν ότι υπάρχουν σήμερα οκτώ χώρες - εκτός από τις ΗΠΑ - που ξοδεύουν 2% ή περισσότερο του ΑΕΠ τους στην άμυνα. Αυτές είναι οι Ελλάδα, Βρετανία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Λετονία, Λιθουανία και η Βουλγαρία. Η Γαλλία ξοδεύει το 1,84% του ΑΕΠ της και η Γερμανία μόλις το 1,38% του ΑΕΠ της.

 

Να σημειωθεί πως οι παγκόσμιες δαπάνες για αμυντικούς εξοπλισμούς διαμορφώθηκαν το 2019 στα 1,9 τρισ. δολάρια και εξ αυτών τα 732 δισ. δολάρια αφορούσαν σε δαπάνες των ΗΠΑ (3,42% του ΑΕΠ) και 4,9 δισ. δολάρια τις αμυντικές δαπάνες της Ελλάδος (2,28% του ΑΕΠ). Η Τουρκία το 2019 δαπάνησε περίπου 14 δισ. δολάρια για αμυντικό εξοπλισμό, ήτοι περίπου το 1,90% του ΑΕΠ της.

 

Αλλά τα στοιχεία για το κόστος των αμυντικών δαπανών αποτυπώνουν και τις δημοσιονομικές δυνατότητες και τις κοινωνικές αντοχές κάθε χώρας. Η κατά κεφαλήν δαπάνη για αμυντικούς εξοπλισμούς διαμορφώνεται στην Ελλάδα στα 431 δολάρια ανά κάτοικο, όταν στην Τουρκία είναι στα 222 δολάρια ανά κάτοικο. Αυτό το στοιχείο δείχνει αφενός πως ο μικρός πληθυσμός της Ελλάδος έχει περιορισμένες δυνατότητες να επωμιστεί ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό βάρος  για εξοπλισμούς και πως αντιθέτως ο πολυπληθείς τουρκικός πληθυσμός έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να αυξήσει τις δαπάνες για άμυνα, αρκεί βεβαίως να σταθεροποιηθεί η τουρκική οικονομία.

 

Διαβάστε επίσης: