Το 52% των CEO θεωρεί ότι το φορολογικό νομοσχέδιο είναι στη σωστή κατεύθυνση και υποστηρίζει την αναπτυξιακή προσπάθεια της Ελλάδας, σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα, σε δείγμα 3.020 διευθυνόντων συμβούλων/γενικών διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων, από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), σε συνεργασία με την ICAP.

Το ποσοστό αυξάνεται στο 60% για τους CEO των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ωστόσο, υπάρχει και ένα αξιόλογο ποσοστό (44%) που εκφράζει τις αμφιβολίες του, δηλώνοντας ότι από το συνολικό φορολογικό πλαίσιο ένα μέρος μόνο υπηρετεί την οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, ένα μικρό ποσοστό (4%) θεωρεί ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δεν βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση υποστήριξης της αναπτυξιακής προοπτικής.

Παράλληλα, συμφωνα με την ίδια έρευνα, στις 186 μονάδες παρέμεινε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 4ο τρίμηνο του 2019.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στον γενικό δείκτη οικονομικού κλίματος, αναφέρονται τα εξής:

«το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) παρουσίασε στασιμότητα στις 186 μονάδες. Η διαμόρφωση του δείκτη στο ίδιο ύψος με το προηγούμενο τρίμηνο αποδίδεται στην σταθεροποίηση της αισιοδοξίας μεταξύ των CEOs σε υψηλό επίπεδο με παράλληλη, ωστόσο, εμφάνιση γεγονότων έντασης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που είναι σε εξέλιξη και αξιολογούνται προς το παρόν ότι θα έχουν μικρής έντασης αρνητική επίδραση στην ελληνική οικονομία. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει μικρή βελτίωση του δείκτη στις μικρές, μεσαίες και πολύ μεγάλες, ενώ, αντίθετα, κάμψη στις μεγάλες. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index), καθώς και ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index), σημείωσαν οριακή άνοδο κατά μία μονάδα έναντι του προηγούμενου τριμήνου».

Όσον αφορά στους επιμέρους δείκτες:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε άνοδο στις 267 μονάδες έναντι 264 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEO που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας διαμορφώθηκε στο 77%. Πολύ πιο αισιόδοξοι είναι οι CEO των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι σε ποσοστό 89% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας είναι καλύτερη συγκρινόμενη με ένα έτος πριν. Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά αυξήθηκε στις 263 μονάδες έναντι 254 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEO που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε στο 94%, ενώ για τους CEO των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι αυξημένο στο 97%.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε οριακή κάμψη στις 199 μονάδες έναντι 201 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEO που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν ανήλθε στο 42%, ποσοστό που αυξάνεται στο 57% για τους CEO των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρέμεινε στάσιμος στις 222 μονάδες. Το ποσοστό των CEO που θεωρούν ότι σε έναν χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε στο 72%, ποσοστό που είναι αυξημένο στο 77% για τους CEO των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.