Δεν είναι πολλοί οι τηλεοπτικοί σταθμοί στην Ελλάδα, με την κοινή γνώμη να διαφωνεί με τη μείωση του αριθμού των καναλιών, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας γνώμης, που διεξήγαγε, για λογαριασμό της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας, η Metron Analysis.

Σύμφωνα με την έρευνα, όπως μεταδίδει ο ANT1, η πλειοψηφία των ερωτώμενων (66%) δεν δέχεται ότι οι ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί είναι πολλοί, συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στην ερώτηση για το αν πιστεύουν ότι είναι πολλοί ή λίγοι.

Στους ερωτώμενους επισημαίνεται ότι σήμερα υπάρχουν στη χώρα μας οκτώ τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλήνιας εμβέλειας γενικού ενδιαφέροντος, ενώ σύμφωνα με το νόμο της κυβέρνησης θα πρέπει να περιοριστούν σε τέσσερις.

Ερωτώμενοι αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τη μείωση των τηλεοπτικών σταθμών πανελλήνιας εμβέλειας από οκτώ σε τέσσερις, το 76% απάντησε ότι διαφωνεί.

Η έρευνα μελέτησε και το αν οι ερωτώμενοι συμφωνούν ή διαφωνούν με το νόμο για την ιδιωτική τηλεόραση και τις τηλεοπτικές άδειες. Σχεδόν ένας στους δύο (49%) συμφωνεί με το νόμο για την ιδιωτική τηλεόραση και την προκήρυξη των τηλεοπτικών αδειών.

Η πλειοψηφία αυτή είναι συσχετισμένη με την ατομική πολιτική τοποθέτηση αλλά και με τις γενικότερες απόψεις για τη λειτουργία της τηλεοπτικής αγοράς και το θέμα της μείωσης του αριθμού των αδειών.