Τη δεύσμευση των κρατών της Ευρωζώνης για αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους θέτει ως προϋπόθεση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προκειμένου να προχωρήσει στην εκταμίευση νέων κεφαλαίων προς την Ελλάδα.

Όπως υπογράμμισε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΔΝΤ, David Lipton, οι δεσμεύσεις για επενεξέταση της αποπληρωμής χρέους της Ελλάδας δεν επακρούν εφόσον δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένους όρους απομείωσης του δανειακού βάρους.

«Θέλουμε συμφωνία για το χρέος ανάμεσα στην Ελλάδα και τους πιστωτές της», δήλωσε ο Lipton στη διάρκεια συνέντευξης στην Ουάσιγκτον. «Για να προχωρήσουμε, θέλουμε πολύ περισσότερα από μια γενική διαβεβαίωση ότι το θέμα θα διευθετηθεί, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με το πως θα διευθετηθεί το ζήτημα ώστε το ελληνικό χρέος να καταστεί βιώσιμο» τόνισε, επιβεβαιώνοντας την ξεκάθαρη θέση του ΔΝΤ για το ζήτημα.