Ειδήσεις
05-07-2017 | 00:00

Εταιρικά ομόλογα: Μια αγορά με πολλαπλά οφέλη

Εταιρικά ομόλογα: Μια αγορά με πολλαπλά οφέλη

Είναι κοινή πεποίθηση, ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται στο μεταίχμιο της αλλαγής σελίδας, που εμπεριέχει και την προσδοκία για δικαίωση των προσπαθειών και θυσιών του λαού μας να υποστεί επώδυνες δημοσιονομικές προσαρμογές, αλλά και να στηρίξει τις απαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές. Με την ολοκλήρωση της δημοσιονομικής προσαρμογής, εκείνο που απομένει είναι  η συνεπής εφαρμογή των διαρθρωτικών επεμβάσεων, κυρίως στη λειτουργία του κράτους στην κατεύθυνση ενός εκσυγχρονισμού φιλικού προς τον πολίτη και την οικονομική δραστηριότητα, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για διατηρήσιμη ανάπτυξη. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπισθούν τα δύο σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, την ανεργία και το δημόσιο χρέος.

Παράλληλα σε επιχειρησιακό επίπεδο, θα πρέπει να υπάρξει μια πολυεπίπεδη κινητοποίηση για προσέλκυση επενδύσεων τόσο χαρτοφυλακίου, όσο και κυρίως παραγωγικών άμεσων επενδύσεων, που βελτιώνουν το παραγωγικό δυναμικό, προσφέρουν θέσεις εργασίας  και εισοδήματα και αυξάνουν τα έσοδα του κράτους και των ταμείων.

Η Ελλάδα διαθέτει τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό για να υποδεχθεί επενδυτικά σχέδια αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρονται. Εκείνο που βρισκόταν τα τελευταία χρόνια σε ανεπάρκεια, ήταν τα απαιτούμενα κεφάλαια, λόγω των γνωστών προβλημάτων των τραπεζών που σχετίζονται με το μεγάλο όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων αλλά και την αναγκαία απομόχλευση μετά την πτώση της εθνικής παραγωγής κατά 25%. Μικρότερο ΑΕΠ απαιτεί υποχρεωτικά και συρρίκνωση του τραπεζικού συστήματος και της δραστηριότητάς του. Σ’ αυτό το πρόβλημα έρχεται να δώσει σε κάποιο βαθμό απάντηση η δημιουργία της αγοράς εταιρικών ομολόγων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντοπίζοντας το πρόβλημα άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο δυσχέραινε την έκδοση εταιρικών ομολόγων σταθερής απόδοσης διαπραγματεύσιμων στη δευτερογενή αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Έτσι, καταφέραμε να αντιστρέψουμε μια παγιωμένη κατάσταση που ήθελε τις μεγάλες υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις να προσφεύγουν για αναζήτηση κεφαλαίων στις αγορές, κυρίως του Λονδίνου και του Λουξεμβούργου, με ότι αυτό συνεπάγεται σε απώλειες για την εθνική μας οικονομία.

Ήδη με την τελευταία έκδοση της Μυτιληναίος, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση υλοποίησης ενός σχεδίου δημιουργίας μιας δέσμης εταιρικών ομολόγων διαπραγματεύσιμων στο ΧΑΑ και συνεπώς είμαστε σε θέση να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα αυτής της παρέμβασης.

Πρώτον, αντλήθηκαν από την αγορά ήδη 600 εκ. ευρώ με προοπτική να ξεπεράσουμε το 1 δις έως το τέλος του έτους, ενώ προσφέρθηκαν 1,3 δις. Πρόκειται για ρευστότητα η οποία έχει ήδη εισρεύσει στις επιχειρήσεις και όχι για προθέσεις.

Δεύτερον, συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων, αφού η τελευταία έκδοση έγινε με επιτόκιο 3,1 % και συνεπώς βελτιώθηκε η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Με επιτόκια της τάξεως του 7-9% καμία επιχείρηση δε μπορεί να αντέξει μακροπρόθεσμα στον ανταγωνισμό κάτι που γνωρίζουν βεβαίως οι τράπεζες οι οποίες σταδιακά θα προσαρμόσουν προς τα κάτω τα επιτόκιά τους.

Τρίτον, αναχαιτίζεται η μεταφορά της έδρας υγιών ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό για λόγους εξεύρεσης κεφαλαίων. Η διαφαινόμενη αποκατάσταση της κανονικότητας και της απομάκρυνσης της αβεβαιότητας για την πορεία της χώρας, αποτελούν επίσης προαπαιτούμενα.

Τέταρτον, αξιοποιούνται αδρανή κεφάλαια εκτός τραπεζικού συστήματος, συμμετέχοντας σε μια αγορά με ανεξαρτησία στην κίνηση των κεφαλαίων και με καλές αποδόσεις.

Πέμπτον, βελτιώνεται η εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, τόσο του Χρηματιστηρίου όσο και των τραπεζών, οι οποίες βλέπουν να επιστρέφουν καταθέσεις και να τακτοποιούνται εκκρεμότητες από τις εκδότριες εταιρείες.

Τέλος συμπερασματικά θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η κεφαλαιαγορά με όλο το οπλοστάσιο των εναλλακτικών εργαλείων που διαθέτει καθώς και με εκείνα τα οποία σχεδιάζουμε να εισαγάγουμε, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μια συμπληρωματική πηγή άντλησης μεσο-μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, ικανής να χρηματοδοτήσει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της χώρας. Είναι μια μεταβολή η οποία συντελείται με καθυστέρηση στη χώρα μας, και η οποία εφαρμόζεται με επιτυχία στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες. Τα πρώτα δείγματα αποτελούν την καλύτερη απόδειξη για την αναγκαιότητα λειτουργίας της ελληνικής αγοράς εταιρικών ομολόγων. Μια αγορά που όπως όλα δείχνουν θα έχει λαμπρό μέλλον και σημαντική συμβολή στην χρηματοδότηση της οικονομίας μας.

 

Επιμέλεια: Στέλλα Κεμανετζή

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.