Χαράλαμπος Γκότσης

Ο Χαράλαμπος Γκότσης είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.