Κομισιόν: 1,75 δισ. ευρώ σε νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ερευνητές και ιδρύματα

Newsroom
Μοιράσου το
Κομισιόν: 1,75 δισ. ευρώ σε νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ερευνητές και ιδρύματα
Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ακολουθούν την έγκριση του προγράμματος εργασίας του «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2023-24.

Σήμερα η Επιτροπή ανακοίνωσε νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA), του εμβληματικού χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη» για τη διδακτορική εκπαίδευση και τη μεταδιδακτορική κατάρτιση.

Με συνολικό προϋπολογισμό 6,6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-27, οι δράσεις MSCA στηρίζουν ερευνητές από όλο τον κόσμο, σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους και σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Ωφελούν επίσης τα ιδρύματα υποστηρίζοντας άριστα διδακτορικά/μεταδιδακτορικά προγράμματα και συνεργατικά έργα έρευνας και καινοτομίας, ενισχύοντας την παγκόσμια ελκυστικότητα και προβολή τους και προωθώντας τη συνεργασία πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας, μεταξύ άλλων με μεγάλες εταιρείες και ΜΜΕ.

Οι δράσεις MSCA θα παράσχουν πάνω από 856 εκατ. ευρώ το 2023 και 902 εκατ. ευρώ το 2024 για την κάλυψη των πέντε κύριων δράσεων του προγράμματος εργασίας:

  1. Διδακτορικά δίκτυα MSCA — υλοποίηση προγραμμάτων για την κατάρτιση υποψήφιων διδακτόρων στην ακαδημαϊκή κοινότητα και σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2023 και του 2024, με προϋπολογισμό 434,8 και 451,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, θα ανοίγουν τον Μάιο και θα κλείνουν τον Νοέμβριο κάθε έτους.
  2. Μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA — ενίσχυση του δημιουργικού και καινοτόμου δυναμικού των ερευνητών που διαθέτουν διδακτορικό τίτλο και επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες μέσω προηγμένης κατάρτισης και διεθνούς, διεπιστημονικής και διατομεακής κινητικότητας. Η χρηματοδότηση θα διατεθεί σε ερευνητές που είναι έτοιμοι να επιδοθούν σε έργα έρευνας αιχμής και καινοτομίας στην Ευρώπη και παγκοσμίως, μεταξύ άλλων και στον μη ακαδημαϊκό τομέα. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2023 και του 2024, με προϋπολογισμό 260,5 και 270,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, θα ανοίγουν τον Απρίλιο και θα κλείνουν τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.
  3. Ανταλλαγές προσωπικού MSCA — ανάπτυξη διεθνούς, διατομεακής και διεπιστημονικής βιώσιμης συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας μέσω των ανταλλαγών προσωπικού. Το πρόγραμμα συμβάλλει στον μετασχηματισμό των ιδεών σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2023 και του 2024, με προϋπολογισμό 78,5 και 81,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, θα ανοίγουν τον Οκτώβριο και θα κλείνουν στα τέλη Φεβρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου κάθε έτους.
  4. MSCA COFUND — συγχρηματοδοτεί νέα ή υφιστάμενα διδακτορικά προγράμματα και προγράμματα μεταδιδακτορικών υποτροφιών σε κράτη μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» με στόχο τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών των δράσεων MSCA. Αυτό περιλαμβάνει τη διεθνή, διατομεακή και διεπιστημονική ερευνητική κατάρτιση, καθώς και τη διεθνή και διατομεακή κινητικότητα των ερευνητών σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2023 και του 2024, με προϋπολογισμό 96,6 και 99,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, θα ανοίγουν τον Οκτώβριο και θα κλείνουν τον Φεβρουάριο κάθε έτους.
  5. MSCA και πολίτες — φέρνει την έρευνα πιο κοντά στους σπουδαστές, τις οικογένειες και το ευρύ κοινό, κυρίως μέσω της εκδήλωσης «Ευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή» και της πρωτοβουλίας «Ερευνητές στα Σχολεία». Η δράση αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο του έργου των ερευνητών στη ζωή των πολιτών, την κοινωνία και την οικονομία και ενισχύει τη δημόσια αναγνώριση της επιστήμης και της έρευνας. Αποσκοπεί επίσης στην αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων για τη σταδιοδρομία στην έρευνα και τις επιστήμες. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2023, με προϋπολογισμό 15,4 εκατ. ευρώ, καλύπτει τις εκδόσεις 2024 και 2025 της Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή και θα ξεκινήσει στις 20 Ιουνίου με προθεσμία έως τις 25 Οκτωβρίου 2023.

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος εργασίας, οι δράσεις MSCA θα χρηματοδοτήσουν επίσης μια πρωτοβουλία ανατροφοδότησης για τη χάραξη πολιτικής με σκοπό την ενίσχυση των θεματικών δεσμών μεταξύ των έργων MSCA, την αύξηση της προβολής της συμβολής τους σε βασικές προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ και τη συγκέντρωση παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τρόπους μεγιστοποίησης του αντικτύπου του προγράμματος.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ακολουθούν την έγκριση του προγράμματος εργασίας του «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2023-24.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Γ. Καραγιάννης: Εργασίες σε όλο τον ΒΟΑΚ τέλη 2023 με αρχές 2024 – Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα για την Κρήτη

Αναχρηματοδότηση δανεισμού στον «Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου» - Επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ στους μετόχους;

Προ των πυλών το «Εξοικονομώ-Επιχειρώ» – Ποια άλλα προγράμματα «τρέχουν»