Πώς θα ενισχυθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα

Newsroom
Μοιράσου το
Πώς θα ενισχυθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα
Οι επιχειρηματικά δραστήριες γυναίκες είναι τεράστιο πλεονέκτημα για κάθε κοινωνία και οικονομία, καθώς αποτελούν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης.

Η συζήτηση γύρω από τη γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ως ένας μοχλός ανάπτυξης για την οικονομία και την κοινωνία συνολικά. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα και ο αριθμός των γυναικών επιχειρηματιών έχει παρουσιάσει αύξηση, μία σειρά από ζητήματα, όπως οι δυσκολίες των τελευταίων ετών, αλλά και τα στερεότυπα πολλών χρόνων που, σε κάποιες περιπτώσεις, παραμένουν ζωντανά, αποτελούν τροχοπέδη πιο υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι βελτιώσεις στην ισότητα των φύλων μπορούν να δημιουργήσουν 10,5 εκατ. θέσεις εργασίας έως το 2050 και να τονώσουν την οικονομία της ΕΕ από 1,95 μέχρι 3,15 τρισ. ευρώ - αριθμοί που από μόνοι τους μπορούν να αποτελέσουν απόδειξη για το πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η ενδυνάμωση των γυναικών ως προς τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και, συνολικά, η ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Πολλές είναι οι γυναίκες εκείνες που έχουν τη διάθεση να καινοτομήσουν και να ιδρύσουν μία επιχείρηση και εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να υπάρχουν οι τρόποι να στηριχθούν, ώστε να προχωρήσουν και να αναδείξουν τον εαυτό τους, αλλά και να πιστέψουν στις δυνατότητές τους.

Ξεπερνώντας το έμφυλο χάσμα στη χρηματοδότηση

Το έμφυλο χάσμα στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων είναι μία πραγματικότητα που συντηρείται ακόμη σε όλο τον κόσμο -δυστυχώς και στη χώρα μας - έχοντας ποικίλες αιτίες, όπως η ελλιπής πληροφόρηση των γυναικών σχετικά με δράσεις και πρωτοβουλίες, οι προκαταλήψεις από φορείς χρηματοδότησης, τα χαμηλά ποσοστά γυναικών που πραγματοποιούν επενδύσεις, αλλά και, συνολικά, η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην επιχειρηματικότητα. Πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν το χρηματοδοτικό χάσμα, με στόχο την οικοδόμηση ενός συμπεριληπτικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος αποτελούν αναγκαιότητα για να μπορέσει μία γυναίκα, που θέλει να αναδειχθεί επιχειρηματικά, να έχει τις ίδιες ευκαιρίες για να σπάσει τη “γυάλινη οροφή”, όλα εκείνα τα αόρατα εμπόδια που κλείνουν τον δρόμο της προς την κορυφή.

Ρίχνοντας φως σε δράσεις της πολιτείας

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν δράσεις για τις γυναίκες που θέλουν είτε να εξελιχθούν στον τομέα της επιχειρηματικότητας, είτε ακόμη και να ξεκινήσουν ξανά μία επαγγελματική πορεία μετά την απόκτηση των παιδιών τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιεί συνεχώς προγράμματα και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προκειμένου να στηρίξει τις γυναίκες επιχειρηματίες και να ενισχύσει τη γυναικεία ενδυνάμωση γενικότερα, όπως η διαδικτυακή πύλη WEgate για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Στην Ελλάδα, η δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας για γυναίκες, προγράμματα για νέες επιχειρήσεις για γυναίκες (ΕΣΠΑ), προγράμματα του ΟΑΕΔ που τρέχουν για επιχειρήσεις με έμφαση τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, πρωτοβουλίες για την ψηφιακή κατάρτιση και εκπαίδευση των γυναικών με στόχο τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος ή ενέργειες, όπως το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, αποτελούν ευκαιρίες που οφείλουν να αναδειχθούν και να αποτελέσουν αφορμή για να μπορέσουν να βοηθηθούν οι γυναίκες επιχειρηματίες, να μην χρειάζεται να έχουν το δίλημμα «οικογένεια ή καριέρα» και να αποτελούν πρότυπο για ακόμη περισσότερες γυναίκες, ώστε να ακολουθήσουν τον δρόμο της δημιουργίας της δικής τους μικρής ή μεγάλης επιχείρησης.

Η ανάγκη ενίσχυσης της σχέσης γυναίκας - τεχνολογίας

Υπάρχουν, όμως, ακόμη περισσότερα που πρέπει να γίνουν και ένα κομβικό σημείο που πρέπει να αναδειχθεί είναι η σχέση των γυναικών με την τεχνολογία. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας της έκδοσης "She Figures 2021", στην Ελλάδα οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το ένα τέταρτο (22%) των κατόχων διδακτορικού διπλώματος στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ενώ αντιπροσωπεύουν το 22,8% των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών στους τομείς Επιστήμης και Μηχανικής (Science & Engineering) και ΤΠΕ. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (24,9%) και η Ελλάδα κατέχει τη 12η θέση ανάμεσα σε 24 κράτη-μέλη της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες στις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα αντίστοιχα στοιχεία. Τα συμπεράσματα έρευνας που εκπονήθηκε από την εταιρεία Focus-Bari για λογαριασμό της Vodafone αναφέρουν σχετικά ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες αναγνωρίζουν την αξία της τεχνολογίας στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους, όμως αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς με τη χρήση της, με αποτέλεσμα να περιορίζουν τη δυναμική τους.

Το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων που υπάρχει ακόμη στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή, όσον αφορά στην εξοικείωση με την τεχνολογία, είναι κάτι που πρέπει να εξαλειφθεί με τη σωστή καθοδήγηση και ενθάρρυνση, καθώς και τη συμμετοχή σε προγράμματα και πρωτοβουλίες upskilling. Πρωτοβουλίες που έχουν ως προτεραιότητα την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών ενθαρρύνουν περισσότερες γυναίκες ώστε να συμμετέχουν στην τεχνολογία και τις επιχειρήσεις και να μπορούν να αναδειχθούν ως πρότυπα επιτυχημένου συνδυασμού καριέρας και οικογένειας.

Ο ρόλος του egg στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Γίνεται αντιληπτό πως, πέρα από τις δράσεις της πολιτείας, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας μπορούν να διαδραματίσουν και οι πρωτοβουλίες φορέων προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα παράδειγμα αποτελεί το egg – enter•grow•go, ο πιο ολοκληρωμένος επιχειρηματικός επιταχυντής στην Ελλάδα που έχει δημιουργηθεί από την Eurobank σε συνεργασία με το Corallia. Τα τελευταία δέκα χρόνια συμβάλει καταλυτικά στη διαμόρφωση του συνολικού οικοσυστήματος καινοτομίας στη χώρα μας, προσφέροντας ελκυστικές ευκαιρίες για χρηματοδότηση και εμπορική δράση με κατάλληλες υποδομές, καθοδήγηση, δικτύωση και εξωστρέφεια μέσα από τις πλατφόρμες egg Start-Up (incubator) και egg Scale-Up (accelerator). Πρέπει να σημειωθεί ότι το egg είναι επίσημος υποστηρικτής του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων - Elevate Greece, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ενώ, στο πλαίσιο του εορτασμού των 10 χρόνων του, ένας από τους βασικούς στόχους του είναι η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας με στόχο την προσέλκυση γυναικών ερευνητριών και επιχειρηματιών στην κοινότητά του.

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο διακριτές πλατφόρμες, την egg Start-Up που απευθύνεται σε επιχειρηματικές ομάδες ή νεοφυείς εταιρείες με πρώιμες επιχειρηματικές ιδέες, με στόχο να τις υποστηρίξει στα πρώτα τους βήματα ώστε να αναπτυχθούν και να διαθέσουν ταχύτερα το προϊόν ή την υπηρεσία τους στην αγορά, και την egg Scale-Up που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής ανάπτυξης, δικτύωσης και επέκτασης παρέχοντας μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αντλήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια, να στοχεύσουν στην κατάλληλη πελατειακή βάση, να επιταχύνουν την προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας τους, και να εξασφαλίσουν επιχειρηματική επιτυχία και βιωσιμότητα.

Το egg προσφέρει σημαντικές παροχές στους συμμετέχοντες, όπως κτιριακή υποστήριξη με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς χώρους, mentoring από διακεκριμένες και καταξιωμένες προσωπικότητες από όλο το φάσμα των κλάδων της οικονομίας και της επιστήμης που παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης, καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες one-stop-shop για όλα τα καίρια θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας και υποστήριξης της εκκίνησης κάθε συμμετέχουσας ομάδας. Επιπλέον, προσφέρεται κατάρτιση σε θεματικές κρίσιμες για μία επιτυχημένη επιχειρηματική λειτουργία μέσω ενός προκαθορισμένου εντατικού προγράμματος εκπαίδευσης με πρακτικό και όχι θεωρητικό χαρακτήρα και άλλων διαλέξεων σε εξειδικευμένα θέματα καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης grow του προγράμματος, καθώς και χρηματοοικονομικά εργαλεία και δικτύωση για τη στήριξη της λειτουργίας και την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους.

Advertisement

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

17:33

Μπορέλ: "Σχεδόν αδύνατος" ο τερματισμός του πολέμου μετά την προσάρτηση ουκρανικών περιοχών από τη Ρωσία

17:21

Θεοδωρικάκος προς νέους αστυνομικούς: Υπηρετούμε τις αξίες της ασφάλειας και της ελευθερίας των πολιτών και της πατρίδας μας

17:08

Ουκρανία: Το Κίεβο καταδίκασε "την παράνομη κράτηση" του γενικού διευθυντή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια 

17:00

Χορός δισεκατομμυρίων για cloud και data center - Οι παλιοί και οι νέοι παίκτες

16:52

Ουκρανία: Ο ουκρανικός στρατός εισήλθε στην στρατηγικής σημασίας πόλη Λιμάν

16:41

Στις 18 Νοεμβρίου η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο των Ν. Παππά και Χ. Καλογρίτσα, για τις τηλεοπτικές άδειες

16:33

O Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε την Τζόρτζια Μελόνι στο Κίεβο

16:11

Ερντογάν: Απειλεί ξανά με μπλόκο την ένταξη Σουηδίας- Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

16:05

Ουκρανία: Τουλάχιστον 20 άμαχοι βρέθηκαν νεκροί από σφαίρες στα οχήματά τους κοντά στο Κουπιάνσκ

16:01

ΣΥΡΙΖΑ: «Θα απαντήσουν Κεραμέως - Θεοδωρικάκος για το φιάσκο με την εστία που αφέθηκε στο έλεος του ΟΝΝΕΔίτη;

15:48

Gazprom: Ανέστειλε για σήμερα τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην ιταλική Eni λόγω "προβλήματος" στην Αυστρία

15:33

Θεσσαλονίκη: Ταυτόχρονο homeporting για δύο κρουαζιερόπλοια αύριο στο λιμάνι της πόλης για πρώτη φορά στα... χρονικά

15:16

Meteo: Αίθριος γενικά ο καιρός την Κυριακή με πτώση της θερμοκρασίας

15:02

Διαδηλώσεις αλληλεγγύης σε όλο τον κόσμο για το κίνημα αμφισβήτησης που ξέσπασε μετά τον θάνατο της Αμινί στο Ιράν

14:55

Βουλγαρία: Η ζωτική σημασία του IGB τονίστηκε στους χαιρετισμούς στην τελετή έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του

14:34

Υπ. Υγείας: Σε εγρήγορση για πιθανό κύμα πανδημίας

14:28

Ο κακός ύπνος μπορεί να προκαλέσει σε βάθος χρόνου ακόμα και καρκίνο

14:22

ΔΟΑΕ: Ζητά διευκρινίσεις από τις ρωσικές αρχές για την τύχη του γενικού διευθυντή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

14:18

Οικονόμου: Η Τουρκία οφείλει να αναγνωρίσει ότι πρέπει να σέβεται τους κανόνες, πρέπει να σέβεται το Διεθνές Δίκαιο

14:09

Βρετανία: Ο ΥΠΟΙΚ Κουάρτενγκ υπερασπίστηκε τον "μίνι προϋπολογισμό" παρά τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει στις αγορές

14:02

Ιράν: Ακόμη ένας αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε στα νοτιοανατολικά της χώρας

13:56

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 35 νεκροί από τη χθεσινή επίθεση καμικάζι σε κέντρο εκπαίδευσης στην Καμπούλ

13:52

Κουτσούμπας: Αναγκαία όσο ποτέ η λαϊκή παρέμβαση, για απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία

13:47

Θεσσαλονίκη: Οκτώ συλλήψεις για ναρκωτικά και εκκρεμή διωκτικά έγγραφα

13:37

Ντερ Λάιεν για IGB: Σήμερα ξεκινάει μια νέα εποχή για τη Βουλγαρία και τη ΝΑ Ευρώπη

13:28

Τουρκία: Η Άγκυρα απορρίπτει την προσάρτηση ουκρανικών εδαφών από τη Μόσχα

13:22

Ν. Αναστασιάδης: Παραμένουμε προσηλωμένοι στην απελευθέρωση και επανένωση του τόπου μας

13:19

Πέλλα: Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξε 33 απάτες σε όλη την Ελλάδα, έβαλε η ΕΛ.ΑΣ.

13:15

Ουκρανία: Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει ρωσικά στρατεύματα στη Λιμάν

13:08

Twitter: Οι χρήστες του είναι περιχαρακωμένοι στις πολιτικές προτιμήσεις τους και στην πόλωση