Διεθνή
23-09-2021 | 13:50

Κομισιόν: Νομικές διαδικασίες κατά 19 χωρών για εφαρμογή των ψηφιακών κανόνων της ΕΕ

Newsroom
Μοιράσου το
Κομισιόν: Νομικές διαδικασίες κατά 19 χωρών για εφαρμογή των ψηφιακών κανόνων της ΕΕ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Νομικές διαδικασίες κατά 19 κρατών μελών ανακοίνωσε πως κινεί η Κομισιόν επειδή δεν ανταποκρίθηκαν στους στόχους της ψηφιακής νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των τηλεπικοινωνιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει τα εν λόγω κράτη μέλη υποχρεούνται να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο δύο νέες δέσμες κανόνων, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση: την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, και να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με την εν λόγω μεταφορά. Αμφότερες οι οδηγίες είναι ζωτικής σημασίας για την ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ, αφού είχαν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη, και έπρεπε να έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως το τέλος του 2020.

Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

Στόχος της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία ΥΟΑΜ) τονίζει η ανακοίνωση, είναι να διασφαλίσει μια δίκαιη ενιαία αγορά για τις ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, η οποία θα συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για τον σκοπό αυτόν, η εν λόγω οδηγία αναθεωρήθηκε το 2018 ώστε να δημιουργηθεί κανονιστικό πλαίσιο κατάλληλο για την ψηφιακή εποχή, το οποίο θα οδηγήσει σε ένα ασφαλέστερο, δικαιότερο και πιο διαφοροποιημένο οπτικοακουστικό τοπίο. Συντονίζει τη νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ για όλα τα οπτικοακουστικά μέσα τα οποία περιλαμβάνουν τόσο τους παραδοσιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς όσο και τις υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία, και θεσπίζει βασικά μέτρα προστασίας όσον αφορά το περιεχόμενο που κοινοποιείται σε πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο.

Λόγω της καθυστερημένης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην Τσεχία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία ενδέχεται να μην μπορούν να επικαλούνται όλες τις διατάξεις της οδηγίας ΥΟΑΜ, οι οποίες:

δημιουργούν ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους διάφορους τύπους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·

διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών των μέσων ενημέρωσης·

διαφυλάσσουν την πολιτιστική πολυμορφία καθώς απαιτούν, για παράδειγμα, τα έργα που προσφέρουν οι υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία να είναι ευρωπαϊκά σε ποσοστό τουλάχιστον 30 %·

προστατεύουν τα παιδιά και τους καταναλωτές με τη θέσπιση κανόνων για την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο στον διαδικτυακό κόσμο, καθώς περιλαμβάνουν μέτρα προστασίας σχετικά με τις υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία· και

καταπολεμούν τις φυλετικές, θρησκευτικές και άλλες μορφές μίσους καθώς ενισχύουν τους κανόνες για την καταπολέμηση της υποκίνησης βίας ή μίσους, και της δημόσιας πρόκλησης για τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων.

Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Οι ενέργειες της ΕΕ στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών είχαν ως αποτέλεσμα περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές, μείωση των λογαριασμών τηλεφώνου και υψηλότερα πρότυπα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εκσυγχρονίζει τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, καθιστώντας τους κατάλληλους για την ψηφιακή εποχή. Λόγω της καθυστερημένης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στην Εσθονία, την Ισπανία, την Κροατία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία δεν μπορούν να επωφεληθούν από κανόνες που προβλέπουν:

σαφείς και χωρίς αποκλεισμούς κανόνες όσον αφορά τα δικαιώματα των τελικών χρηστών: οι ίδιοι κανόνες να ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη ενόψει μιας ενιαίας αγοράς χωρίς αποκλεισμούς·

υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών: οι καταναλωτές μπορούν να έχουν υψηλότερες ταχύτητες σύνδεσης και μεγαλύτερη κάλυψη· ο Κώδικας προάγει τον ανταγωνισμό για επενδύσεις, ιδίως σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, όπως τα δίκτυα 5G·

εναρμόνιση των κανόνων: ο Κώδικας ενισχύει την κανονιστική προβλεψιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της εκχώρησης ραδιοφάσματος·

προστασία των καταναλωτών: ο Κώδικας ωφελεί και προστατεύει τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από το αν οι τελικοί χρήστες επικοινωνούν μέσω παραδοσιακών υπηρεσιών (κλήσεις, γραπτά μηνύματα) ή μέσω υπηρεσιών που βασίζονται σε εφαρμογές·

ισότιμοι όροι ανταγωνισμού: ο Κώδικας διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των παραγόντων στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, είτε είναι παραδοσιακοί είτε βασίζονται σε εφαρμογές.

Ειδικότερα, οι καταναλωτές θα πρέπει να επωφελούνται από ενισχυμένη προστασία, χάρη σε κανόνες που διασφαλίζουν σαφείς συμβατικές πληροφορίες, ποιότητα των υπηρεσιών και διευκόλυνση της αλλαγής παρόχου μεταξύ δικτύων με αποτέλεσμα δικαιότερες τιμές λιανικής. Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι πάροχοι μπορούν να επωφελούνται από κανόνες υπέρ των επενδύσεων, όπως εκείνοι που παρέχουν κίνητρα για συνεπενδύσεις σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας και σε δίκτυα αποκλειστικά χονδρικής, ή κανονιστική και επενδυτική προβλεψιμότητα, όπως στις διαδικασίες εκχώρησης ραδιοφάσματος.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.