To μάτι στους ψηφιακούς νομάδες κλείνει η Ελλάδα - Ήρθε η Digital Nomads Visa

Νίκη Παπάζογλου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
To μάτι στους ψηφιακούς νομάδες κλείνει η Ελλάδα - Ήρθε η Digital Nomads Visa
Τι προβλέπει νομοσχέδιο των υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου, και Προστασίας του Πολίτη για την εγκατάσταση digital nomads - Ανεβαίνει στις προτιμήσεις των ψηφιακών νομάδων η χώρα.

Στη λίστα των χωρών που επιλέγουν οι ψηφιακοί νομάδες για να εργασθούν ετοιμάζεται να μπει κι επισήμως η Ελλάδα μετά και την θέσπιση ειδικής βίζας εισόδου και παραμονής που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με στόχο την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων στη χώρα μας, η Digital Nomads Visa δίνει δυνατότητα εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, έχει διάρκεια 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης υπό προϋποθέσεις και όπως είχε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο του το insider.gr θα χορηγείται υπό συγκεκριμένους όρους και εισοδηματικά κριτήρια.

Διαδικασία χορήγησης

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου το οποίο θα συζητηθεί στη βουλή στις 27 Αυγούστου, η χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών αφορά αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς που εργάζονται σε εργοδότες ή με πελάτες εκτός Ελλάδας εξ αποστάσεως με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Θα δίνεται δε για χρονική περίοδο έως 12 μήνες εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει με αυτοπρόσωπη παρουσία ή αποστείλει με email ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική Αρχή σχετικό αίτημα.

Ειδοποιός διαφορά αποτελεί και το σφιχτό χρονοδιάγραμμα που θέτει το νομοσχέδιο για την χορήγησή της. Όπως προβλέπεται η εξέταση του σχετικού αιτήματος από τις προξενικές αρχές θα πρέπει να γίνεται σε διάστημα 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης και μάλιστα η χορήγηση θεώρησης να ολοκληρώνεται με διαδικασίες «one stop shop» χωρίς ταλαιπωρία και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Χορήγηση υπό προϋποθέσεις

Συγκεκριμένες και αυστηρές είναι και οι προϋποθέσεις για την αίτηση χορήγησης της Digital Nomads Visa. Ειδικότερα, ο ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει την πρόθεσή του να μείνει στη χώρα με την εθνική θεώρηση εισόδου για την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως. Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Ελλάδα.

Επιπλέον οφείλει να προσκομίσει σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με έναν ή και περισσότερους εργοδότες, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εγκατεστημένοι εκτός της ελληνικής επικράτειας. Η σύμβαση μπορεί να είναι αορίστου χρόνου ή και ορισμένου χρόνου, εφόσον όμως η υπολειπόμενη διάρκεια της καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης εθνικής θεώρησης.

Επίσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στοιχεία για την ιδιότητα του στην επιχείρηση, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, η οποία ευρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Τέλος, η αίτηση του συντηρούντος για τη χορήγηση της άδειας διαμονής συνοδεύεται από παράβολο 1.000 ευρώ.

Εισοδηματικά κριτήρια

Βαρύτητα δίνεται στην δυνατότητα του ενδιαφερόμενου να διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης. Για την ακρίβεια βάσει του νομοσχεδίου, για την χορήγηση της βίζας οι ψηφιακοί νομάδες θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν σταθερό εισόδημα που επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνουν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

Το ύψος των πόρων αυτών ορίζεται στα 3.500 ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή από τραπεζικό λογαριασμό.

Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, το ανωτέρω ελάχιστο ύψος αναφέρεται σε καθαρά έσοδα μετά την καταβολή των απαιτούμενων φόρων στη χώρα παροχής της εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ύψος των επαρκών πόρων μπορεί να ανακαθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση.

Πρόβλεψη για οικογένειες

Πρόβλεψη υπάρχει και για τις οικογένειες των ψηφιακών νομάδων. Για την ακρίβεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική θεώρηση που λήγει ταυτόχρονα με τη θεώρηση του συντηρούντος.

Ωστόσο κατά την διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος και τα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας.

Στην περίπτωση δε των οικογενειών τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται - το ποσό των 3.500 ευρώ μηνιαίως προσαυξάνεται κατά 20% για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά 15% για κάθε τέκνο.

Δυνατότητα παράτασης

Τέλος προβλέπεται και δυνατότητα παράτασης της δωδεκάμηνης βίζας για δύο ακόμα χρόνια, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται πριν τη λήξη της ισχύος της εθνικής θεώρησης και εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της φύσης της εργασίας.

Σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, αναχωρήσουν από την ελληνική επικράτεια και λήξει η ισχύς της εθνικής θεώρησης, τόσο ο συντηρών, όσο και τα μέλη της οικογένειάς του, έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να λάβουν εκ νέου εθνική θεώρηση εισόδου για τον σκοπό αυτό.

Πολλαπλά τα οφέλη

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχη βίζα χορηγούν σήμερα κι άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως Γερμανία, Τσεχία, Πορτογαλία, Κροατία, Εσθονία και Νορβηγία,. Εκτός Ευρώπης αντίστοιχη βίζα προσφέρουν ορισμένες Πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και Ντουμπάι, Αυστραλία, Μεξικό, Ταϊλάνδη, Νησιά Κέιμαν και Μπαρμπέιντος.

Η digital nomads visa θέτει σε πιο στέρεες θεσμικές βάσεις την προσέλκυση των ψηφιακών νομάδων στην χώρα μας. Αν μάλιστα η προσέλκυση επιτευχθεί θα έχει πολλαπλά οφέλη για την Ελλάδα, δεδομένου ότι οι ψηφιακοί νομάδες είναι συνήθως εργαζόμενοι υψηλού εισοδήματος- σύμφωνα με τις διαθέσιμες έρευνες ένας στους έξι digital nomads κερδίζει περισσότερα από 75.000 δολάρια ετησίως. Σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, αν η χώρα καταφέρει να προσελκύσει 100.000 ψηφιακούς νομάδες σε μια χρονιά, και αν αυτοί έχουν μια μέση παραμονή των 6 μηνών, η Ελλάδα θα μπορούσε να ωφεληθεί κατά 1,6 δισ. έσοδα σε μια χρονιά.

Το όφελος πολλαπλασιάζεται αν σκεφτεί κανείς τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των ψηφιακών νομάδων παγκοσμίως. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι ψηφιακοί νομάδες παγκοσμίως αριθμούν περί τα 100 εκατ. Σύμφωνα με τον Pieter Levels, ιδρυτή του Nomadlist.com, έως το όχι και τόσο μακρινό 2035 οι ψηφιακοί νομάδες θα φτάσουν το 1 δισ., δηλαδή το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Βάσει στοιχείων στοιχείων, που επικαλείται το ελληνικό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Νομάδων, μόνο στις ΗΠΑ ο αριθμός τους είναι σήμερα περίπου 11 εκατομμύρια, έχοντας αυξηθεί 49% σε σχέση με πέρυσι λόγω της πανδημίας.

Αν και αποτελεί μια πολύ καλή αρχή, η digital nomads visa από μόνη της δεν επαρκεί για να κερδηθεί το στοίχημα των ψηφιακών νομάδων, δεδομένου ότι τα κριτήρια που αξιολογεί η κοινότητα των ψηφιακών νομάδων, προκειμένου να επιλέξει μια χώρα προορισμού είναι πολλά. Από το ύψος των ενοικίων, την ποιότητα, το κόστος και την ταχύτητα του Ίντερνετ, μέχρι τους λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, το σύστημα υγείας, την κίνηση στους δρόμους, τα μέσα μεταφοράς, τη διασκέδαση καθώς και την ύπαρξη άλλων digital nomads στην περιοχή. Μετά την πανδημία μάλιστα στα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η επιλογή, οι digital nomads έχουν προσθέσει ένα ακόμη: το ποσοστό του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί πλήρως, καθώς και τα ποσοστά μόλυνσης των πολιτών της χώρας.

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι βάσει των διαθέσιμων πλατφορμών που εμπιστεύονται οι ψηφιακοί νομάδες, η Αθήνα ανεβαίνει στη λίστα των προτιμήσεων με τις πιο δημοφιλείς πόλεις εγκατάστασης τον τελευταίο χρόνο. Αντίστοιχα σύμφωνα με μελέτη της Nestpick βρίσκεται πλέον στην 31η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με τους 75 καλύτερους προορισμούς για τους ψηφιακούς νομάδες, με τις πρώτες θέσεις να καταλαμβάνουν η Μελβούρνη, το Ντουμπάι, το Σίδνει, το Ταλίν της Εσθονίας, το Λονδίνο, το Τόκιο και άλλες.

Εξίσου θετικό είναι και το γεγονός ότι οι Ψηφιακοί Νομάδες έχουν αρχίσει να απασχολούν ολοένα και περισσότερο του φορείς της χώρας. Ενδεικτικά ο δήμος της Ρόδου έχει αναθέσει στο Παρατηρητήριο Ψηφιακών Νομάδων, έργο για την «Παροχή Υπηρεσιών σχετικά με την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων (Digital Nomads) στο νησί». Στόχος της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου είναι η συνεχής εκπόνηση δράσεων που στοχεύουν μεταξύ άλλων στη μελέτη των αναγκών των ψηφιακών νομάδων, ως ένα ξεχωριστό, ιδιαίτερα σημαντικό κοινό καθώς και στην αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και παροχών του προορισμού προς το συγκεκριμένο κοινό (κόστος Ζωής, ύπαρξη Community, Work Spaces, Connectivity, Mobility & Transportation, Environment, Things To Do). Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, το παράδειγμα του Δήμου Ρόδου αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλες περιοχές της χώρας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ψηφιακοί νομάδες και τηλεργασία: Το εμβόλιο της επαρχιακής Ελλάδας

Ένα βήμα πιο κοντά στους ψηφιακούς νομάδες η Ελλάδα - Έρχεται η digital nomads visa

Οι digital nomads, νέα παράμετρος για την αγορά ακινήτων

gazzetta
gazzetta reader insider insider