Ελλάδα
15-07-2021 | 15:14

ΕΕ: Δύο προειδοποιητικές επιστολές προς την Ελλάδα - Δείτε τις παραβάσεις

Newsroom
Μοιράσου το
ΕΕ: Δύο προειδοποιητικές επιστολές προς την Ελλάδα - Δείτε τις παραβάσεις
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Δύο προειδοποιητικές επιστολές για παραβάσεις και μία παραπομπή προς το Δικαστήριο της ΕΕ δέχθηκε σήμερα η Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, οι προειδοποιητικές επιστολές έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τις θαλάσσιες μεταφορές.

 Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

1. Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ, την ΤΣΕΧΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ και τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να διασφαλίσουν την ορθή μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών στην Κύπρο, στην Τσεχία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στη Λιθουανία, επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό δίκαιο ορισμένα στοιχεία των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [(οδηγία (ΕΕ) 2017/541). Η οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί βασικό στοιχείο του θεματολογίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και περιλαμβάνει διατάξεις που ποινικοποιούν και τιμωρούν αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, όπως τα ταξίδια στο εξωτερικό με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, την επιστροφή στην ΕΕ ή την πραγματοποίηση ταξιδιών εντός της ΕΕ για την τέλεση τέτοιων των δραστηριοτήτων, την εκπαίδευση για τρομοκρατικούς σκοπούς, και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Επιπλέον, οι ενωσιακοί κανόνες προβλέπουν ειδικές διατάξεις για τα θύματα της τρομοκρατίας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα θύματα αυτά έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες, καθώς και σε επαγγελματικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, αμέσως μετά από μια επίθεση και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2018. Η Κύπρος, η Τσεχία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Λιθουανία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

2. Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και την ΕΛΛΑΔΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για τον εξοπλισμό πλοίων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία και στην Ελλάδα, επειδή δεν συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες για τον εξοπλισμό πλοίων (οδηγία 2014/90/ΕΕ). Η οδηγία για τον εξοπλισμό πλοίων εναρμονίζει τους κανόνες ασφάλειας όσον αφορά τον εξοπλισμό, όπως τα ατομικά σωσίβια, τα συστήματα καθαρισμού λυμάτων και τα ραντάρ, σε πλοία που φέρουν σημαία της ΕΕ. Η Γερμανία δεν εκδίδει πιστοποιητικά ισοδυναμίας για εξοπλισμό πιστοποιημένο βάσει της εν λόγω οδηγίας όταν ένα πλοίο εγγράφεται στο γερμανικό νηολόγιο. Ως προς την Ελλάδα, η επιστολή αφορά την ανεπάρκεια στην εποπτεία της αγοράς και τις διαδικασίες για την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς και τη μη υποβολή δηλώσεων συμμόρφωσης από τους κατασκευαστές εξοπλισμού πλοίων στους εν λόγω οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η Γερμανία και η Ελλάδα έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή και να διορθώσουν τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στα εν λόγω κράτη μέλη αιτιολογημένη γνώμη.

Παράλληλα, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της κακής ποιότητας του αέρα που οφείλεται στα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του αζώτου (NO2).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Στο Δικαστήριο της ΕΕ παραπέμπεται η Ελλάδα για κακή ποιότητα αέρα