Ελλάδα
08-05-2021 | 10:02

Εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την ΕΑΒ - Αυστηρά μέτρα για τα απόβλητα στον Ασωπό

Newsroom
Μοιράσου το
Εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την ΕΑΒ - Αυστηρά μέτρα για τα απόβλητα στον Ασωπό
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Υπεγράφη από την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) που βρίσκεται στη Βοιωτία.  

Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου κτιρίου επισκευής αεροσκαφών (βαφείο) περίπου 3.700 τετραγωνικών μέτρων (m2) , όπου θα πραγματοποιείται το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για την επιφανειακή προστασία και βαφή για όλους τους τύπους και τα μεγέθη των αεροσκαφών. Επίσης θα γίνει και προσθήκη των απαιτούμενων μηχανημάτων για την υποστήριξη της λειτουργίας του νέου κτιρίου.  

Ειδικά ως προς τα υγρά απόβλητα, με δεδομένο ότι η βιομηχανία βρίσκεται εντός της ευαίσθητης υδρολογικής λεκάνης του Ασωπού ποταμού,  η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) προβλέπει  τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη αποφυγή της ρύπανσης των υδάτων (επιφανειακών, υπόγειων). Συγκεκριμένα, στα υγρά βιομηχανικά απόβλητα θα πρέπει να γίνεται επεξεργασία και να συλλέγονται σε δύο δεξαμενές ηρεμίας, κατάλληλης κατασκευής και στη συνέχεια να οδηγούνται μέσω κλειστού αγωγού στο Θερμοδώντα ποταμό με την προϋπόθεση τήρησης των οριακών τιμών. Η εκροή από τη μονάδα φυσικοχημικής επεξεργασίας θα πρέπει να διατίθεται στον Ασωπό ποταμό με την προϋπόθεση τήρησης των ορίων.

Τα μη επιβαρυμένα όμβρια ύδατα από τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ (με εξαίρεση εκείνα που προέρχονται από την πίστα δοκιμών αεροσκαφών) θα καταλήγουν σε δίκτυο ομβρίων και ακολούθως στον αποδέκτη (Θερμοδώντα ποταμό). Τα όμβρια ύδατα από την πίστα αεροσκαφών (ή τυχόν επιβαρημένα όμβρια) θα διοχετεύονται μέσω ξεχωριστικού δικτύου σε μονάδα επεξεργασίας (δεξαμενή καθίζησης - ελαιοδιαχωριστή), όπου μετά από την απομάκρυνση τυχόν επιπλεόντων ελαίων και στερεών να οδηγούνται μέσω φρεατίου δειγματοληψίας στο δίκτυο ομβρίων.

Όσον αφορά στις ατμοσφαιρικές εκπομπές, απαγορεύεται η καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους ελαστικών ή πλαστικών υλικών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Για τις θερμικές ανάγκες της μονάδας (πλην της κίνησης των οχημάτων) πρέπει να χρησιμοποιείται ως καύσιμο φυσικό αέριο. Όλα τα λεπτόκοκκα υλικά θα αποθηκεύονται σε καλυμμένους κάδους ώστε θα αποφεύγεται η διάχυση αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.

Επίσης, μεταξύ άλλων, πρέπει οι εκπομπές από τις βαφές αεροσκαφών να συγκρατούνται σε ειδικά φίλτρα ώστε να τηρούνται οι οριακές τιμές, οι εκπομπές από τους χώρους τροχίσματος μετάλλων να συγκρατούνται σε επτά προφίλτρα – σακόφιλτρα,  ο αποχρωματισμός εξαρτημάτων αεροσκαφών να γίνεται σε καλυμμένες δεξαμενές κλπ.

Στη βιομηχανία στην οποία απασχολούνται 1.600 εργαζόμενοι, μεταξύ άλλων, υλοποιούνται οι εξής δραστηριότητες:

- Συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών: δοκιμές και συντήρηση στρατιωτικών, πυροσβεστικών, πολιτικών κ.λπ. αεροσκαφών σε κατάλληλα υπόστεγα (εργασίες μηχανουργείου, ελασματουργείου και πλυντηρίου)

- Αποχρωματισμός και βαφή αεροσκαφών: είσοδος του αεροσκάφους στο κτίριο-βαφείο, αγκύρωση και γείωσή του, κάλυψη των σημείων του αεροσκάφους που δεν θα υποστούν επεξεργασία, αποχρωματισμός είτε με χρήση τριβείων είτε χημικών μέσων,  και πολλές άλλες εργασίες μέχρι τη βαφή.

- Παραγωγή εξαρτημάτων αεροσκαφών και σύνθετων υλικών και βαφή εξαρτημάτων

- Επισκευή, συντήρηση, κατασκευή κινητήρων αεροσκαφών και δοκιμές κινητήρων

- Έλεγχος και παραγωγή ηλεκτρονικού εξοπλισμού αεροσκαφών

Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από την ΕΑΒ αποτελεί το ζητούμενο, καθώς στο παρελθόν της έχουν επιβληθεί πρόστιμα από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος για σοβαρά περιστατικά ρύπανσης στην περιοχή. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του το 2018 (υπ΄ αριθμ. 194/2018) είχε επικυρώσει το πρόστιμο των 150.000 ευρώ που είχε επιβληθεί στην ΕΑΒ για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της βιομηχανίας στη Βοιωτία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.