Ελλάδα
23-03-2021 | 19:52

Alpha Bank: Τρεις νέες συναλλαγές 3,3 δισ. ευρώ για τη μείωση των NPEs φέτος με όπλο την υψηλή επάρκεια κεφαλαίων

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Alpha Bank: Τρεις νέες συναλλαγές 3,3 δισ. ευρώ για τη μείωση των NPEs φέτος με όπλο την υψηλή επάρκεια κεφαλαίων
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τρεις επιπλέον συναλλαγές για την απομείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της, προγραμματίζει για το τρέχον έτος η Alpha Bank, μετά την mega - τιτλοποίηση Galaxy. Η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια θα απορροφήσει το κόστος και των τριών αυτών συναλλαγών και μάλιστα ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα στο 16,7%. Ακριβώς λόγω της κεφαλαιακής της άνεσης, η Τράπεζα δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου ΑΤ1 το τρέχον έτος, όπως αναφέρθηκε στους αναλυτές κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2020. 

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, η Alpha Bank προχωρεί με αποφασιστικά βήματα την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της, αξιοποιώντας την υψηλή κεφαλαιακή της επάρκεια και τη συσσωρευμένη εμπειρία, μετά και την μεγάλη επιτυχία της ολοκλήρωσης του Project Galaxy. Υπενθυμίζεται ότι η συναλλαγή Galaxy περιλαμβάνει την πώληση της τιτλοποίησης ύψους 10,8 δισ. ευρώ και του 80% της θυγατρικής εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Cepal, με παράλληλη αποκλειστική συμφωνία για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των υφιστάμενων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. 

Ειδικότερα, η Alpha Bank προγραμματίζει για φέτος τρεις επιπλέον συναλλαγές, συνολικού ύψους 3,3 δισ. ευρώ, η πλειοψηφία των οποίων στην Ελλάδα, με στόχο τον περιορισμό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό και των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 30% περίπου. Παράλληλα, η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της για περαιτέρω περιορισμό των ΜΕΑ σε ποσοστό κάτω από 10%, μέχρι το τέλος του 2022. 

Οι τρεις συναλλαγές που προγραμματίζει η Alpha αφορούν την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ύψους 2 δισ. ευρώ (Project Cosmos, με σύνθεση χαρτοφυλακίου 50% στεγαστικά, 22% καταναλωτικά, 23% μικρά επαγγελματικά και 5% μεγάλα επιχειρηματικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια) μέσω του προγράμματος Ηρακλής ΙI, καθώς και την πώληση δύο χαρτοφυλακίων ύψους 0,9 δισ. ευρώ στην Ελλάδα (Project Orbit, με σύνθεση χαρτοφυλακίου 91% καταναλωτικά, 6% μικρά επαγγελματικά και 3% στεγαστικά) και  0,4 δισ. ευρώ στην Κύπρο (Project Sky, με σύνθεση χαρτοφυλακίου 48% στεγαστικά, 45% επιχειρηματικά και 4% καταναλωτικά).

Όπως τόνισαν ο CEO της Alpha Bank Β. Ψάλτης και ο Γενικός Διευθυντής και CFO του Ομίλου, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, τα υψηλά κεφάλαια της Τράπεζας αποτελούν θεμέλιο για την αυτόνομη αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων.

Αξιοποιώντας τον υψηλό Δείκτη Κεφαλαιακής της Επάρκειας, ο οποίος διατηρείται με άνεση πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, παρά την επιθετική μείωση των ΜΕΑ, η Alpha Bank μπορεί να επιτύχει την αυτοδύναμη αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων συναλλαγών και την προστασία των μετόχων της, θεμελιώνοντας παράλληλα ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας. 
Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio) ανήλθε σε 18,4% στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους 2 δισ. ευρώ έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου εποπτικού ορίου (OCR) 14%.

Μετά την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου Tier ΙΙ, τον Μάρτιο 2021, ενισχύεται περαιτέρω ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας και διαμορφώνεται σε 19,7 %. Λαμβανομένης δε υπ’ όψιν της επίπτωσης του Project Galaxy, που ανέρχεται στις 280 μονάδες βάσης, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Alpha Bank παραμένει ισχυρός και διαμορφώνεται στο 16,9%. Η ισχυρή κεφαλαιακή θέση παρέχει ευελιξία για την επιτυχή υλοποίηση μελλοντικών πρωτοβουλιών μείωσης των ΜΕΑ, με ταυτόχρονη διατήρηση επαρκών αποθεμάτων, καθώς εξελίσσεται η εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας.

Υπενθυμίζεται πως, μετά τη Συναλλαγή Galaxy, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα μειώνεται στο 24% και ο Δείκτης Καθυστερήσεων στο 13% επί του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου. 

Όπως σημείωσε η διοίκηση της Alpha Bank στους αναλυτές, η Alpha Bank διατηρεί ηγετική θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών στο θέμα της αντιμετώπισης των συσσωρευμένων ΜΕΑ. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα, τα τελευταία τρία χρόνια, έχει μειώσει τα ΜΕΑ κατά 65% έναντι αντίστοιχης μείωσης 45% κατά μέσο όρο από τις υπόλοιπες τράπεζες και ταυτόχρονα έχει μειώσει δραστικά τα καταγγελθέντα ΜΕΑ σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, κατά 71% έναντι μέσου όρου 42% των ανταγωνιστών της.

Παράλληλα, η πολυετής σύμβαση της Alpha Bank με τη Nέα CEPAL για την αποκλειστική διαχείριση των υφιστάμενων ΜΕΑ Λιανικής και Επιχειρήσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα ύψους 8,9 δισ. ευρώ, καθώς και αντίστοιχων μελλοντικών ροών ΜΕΑ, ανοίγει τον δρόμο για μία ακόμα πιο γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ΜΕΑ. 

Αναφερόμενη στη δημιουργία νέων επισφαλειών από τα δάνεια σε moratoria, η διοίκηση της Alpha Bank εκτίμησε ότι περίπου το 20%, δηλ. δάνεια 1,1 δις. ευρώ, θα καταλήξουν μη εξυπηρετούμενα. Ωστόσο, οι καθαρές νέες εισροές ΝPEs από τα moratoria θα περιοριστούν σε 300 εκατ. ευρώ, καθώς η Τράπεζα θα προχωρήσει σε οργανικές δράσεις για τη μείωσή τους, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων άφεσης χρέους, σε συνεργασία με τη CEPAL.
Όπως αναφέρθηκε, από moratoria 5,5 δις. ευρώ εκ των οποίων 1,2 δις. ευρώ έληξαν το γ΄ τρίμηνο του 2020 και 4,3 δις. ευρώ το δ΄ τρίμηνο, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2021 η μεν πρώτη κατηγορία επανήλθε σε ομαλή εξυπηρέτηση σε ποσοστό 84%, η δε δεύτερη σε ποσοστό 87% (συνολικό ποσοστό επανόδου σε ομαλή αποπληρωμή 86% για δάνεια 5,5 δις. ευρώ που είχαν μπει σε αναστολή πληρωμών). 

Η Τράπεζα εκτιμά πιο συγκεκριμένα ότι το ποσοστό των νέων επισφαλειών φέτος από τα δάνεια σε moratoria θα διαμορφωθεί σε περίπου 18% και σε ομαλή αποπληρωμή θα επανέλθει περίπου το 63%. Από αυτά, ποσοστό 10% έχει μπει στο πρόγραμμα «Γέφυρα» και άλλο ένα 10% σε προγράμματα step – up.

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.