Ελλάδα
08-03-2021 | 19:08

Γ. Ζαββός: Στόχος του ν/σ για το ΤΧΣ να διευκολύνει την προσέλκυση επενδυτών στις ελληνικές τράπεζες

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Γ. Ζαββός: Στόχος του ν/σ για το ΤΧΣ να διευκολύνει την προσέλκυση επενδυτών στις ελληνικές τράπεζες
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Μετά από τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι πια θωρακισμένο κεφαλαιακά και μετά την επιτυχή συμμετοχή και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στον «Ηρακλή» με χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων συνολικής αξίας 32 δις. ευρώ τον πρώτο χρόνο και την αναμενόμενη συμμετοχή τους για ισόποσης αξίας χαρτοφυλάκια στον «Ηρακλή 2» μπορεί πια, να προχωρήσει με αισιοδοξία στο μέλλον. Στόχος είναι μονοψήφιο ποσοστό «κόκκινων δανείων» στο τέλος του 2022 έτσι ώστε το τραπεζικό σύστημα να μπορέσει να ανακτήσει τον ρόλο του που είναι να προσφέρει ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

Τα παραπάνω ανέφερε μιλώντας στη Βουλή, όπου συζητείται το ν/σ για την αλλαγή του νόμου του ΤΧΣ, ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γιώργος Ζαββός. 

Όπως είπε ο Υφυπουργός Οικονομικών, τόσο ο «Ηρακλής», όσο και η τωρινή αναθεώρηση του νόμου για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, συνιστούν τον πυρήνα της μεταρρύθμισης της στρατηγικής της Κυβέρνησης για το χρηματοπιστωτικό τομέα. «Μέσα από καινοτόμες λύσεις της αγοράς που εφαρμόζουμε, μεγιστοποιούμε τις επενδυτικές επιλογές και επιδιώκουμε τις βέλτιστες συνέργειες, γιατί μέσα από μηχανισμούς προσφυγής στους επενδυτές μετατρέπονται τα λιμνάζοντα προβληματικά στοιχεία, σε αναπτυξιακά στοιχεία του ενεργητικού που δημιουργούν έτσι αγορά και διευρύνουν τις δυνατότητες επίλυσης των προβληματικών κόκκινων δανείων χωρίς να επιβαρύνουν τον φορολογούμενο, δημιουργώντας κυρίως νέες θέσεις εργασίας που θα αποφέρουν μακροχρόνιες αποδόσεις με δυνατότητες να ενισχυθεί το ΑΕΠ και η χώρα να οδηγηθεί σε επενδυτική βαθμίδα», επεσήμανε ο κ. Ζαββός. 

Αναφερόμενος ιδιαίτερα στο ν/σ για το ΤΧΣ, ο κ. Ζαββός είπε ότι στοχεύει στο να ενισχύσει την ικανότητα των ελληνικών τραπεζών πιστωτικών, στα οποία συμμετέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα τις παθογένειες του παρελθόντος, αλλά ενδεχομένως και όποια νέα προβλήματα ενδεχομένως παρουσιαστούν από την πρόσφατη κρίση, τόσο στην ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού όσο και στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Κυρίως, όμως, στόχος του ν/σ είναι να διευκολύνει την προσέλκυση των επενδυτών στις ελληνικές τράπεζες και να ενισχύσει τις στρατηγικές προσέλκυσης νέων κεφαλαίων με όρους αγοράς, δίνοντας έτσι και την αναγκαία ευελιξία σχετικά με τον προγραμματισμό τους. 

Στρατηγική Αποεπένδυσης του ΤΧΣ 

Ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών είπε ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημιουργήθηκε το 2010 για να στηρίξει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα και παρείχε την κεφαλαιακή ενίσχυση είτε για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης, είτε για σκοπούς εξυγίανσης, σταδιακά τώρα πρέπει να αποχωρήσει εφαρμόζοντας, όμως, μια συντεταγμένη στρατηγική εξόδου. 

«Βρισκόμαστε πια σε μια νέα εποχή όπου το τραπεζικό σύστημα «αλλάζει σελίδα». Οι ελληνικές τράπεζες βασιζόμενες σε μια σταθερή κυβερνητική πολιτική εμπροσθοβαρών μεταρρυθμίσεων, δραστικής μείωσης των «κόκκινων δανείων» και ενόψει της άμεσης προοπτικής της έλευσης των σημαντικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μπορούν πια να προχωρήσουν δυναμικά εφαρμόζοντας τη δική τους στρατηγική η καθεμιά. Κυριότερος μέτοχός τους σε ορισμένες, είναι το Τ.Χ.Σ. και πρέπει με τη σειρά του να μπορεί να εφαρμόσει κι αυτό τη δική του στρατηγική. Αυτός είναι και ο στόχος του παρόντος νομοθετήματος», τόνισε ο κ. Ζαββός. 

Όπως είπε, σκοπός του νομοσχεδίου είναι να δώσει στο ΤΧΣ τη δυνατότητα να λειτουργήσει σαν να ήταν ένας ιδιώτης επενδυτής, που διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορεί την περιουσία του και να μπορεί να ενεργήσει όχι ως μηχανισμός κρατικής ενίσχυσης, αλλά ως ένας ανεξάρτητος φορέας που αξιολογεί τις επενδυτικές ευκαιρίες και ενεργεί ισότιμα με τους άλλους μετόχους προς όφελος της επένδυσής του. 

Οι πτυχές του ν/σ

Η στρατηγική απο-επένδυσης του ΤΧΣ είναι νευραλγικής σημασίας και με βάση αυτό τον νόμο θα μπορεί να εφαρμοστεί με μεγάλη ευελιξία και με διαφορετικούς τρόπους, είπε ο κ. Ζαββός, προσθέτοντας ότι γνώμονας είναι οι αποφάσεις του Ταμείου να λαμβάνονται μετά από Έκθεση ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου. Ο κ. Ζαββός σημείωσε ότι οι νέες μετοχές δεν θα δίνουν ειδικά δικαιώματα στο ΤΧΣ, αλλά οι παλιές θα εξακολουθούν να έχουν τα ίδια ειδικά δικαιώματα, όπως είναι το βέτο σε ειδικά θέματα και δικαίωμα σύγκλησης γενικής συνέλευσης. 

Αναλύοντας τις πτυχές του ν/σ, ο κ. Ζαββός αναφέρθηκε:

α) Στην Εταιρική Διακυβέρνηση του ΤΧΣ  

«Ενισχύουμε την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων από τα όργανα του ΤΧΣ. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία της εταιρικής διακυβέρνησής του, διαπιστώσαμε ότι χρειάζεται να υπάρχει σαφής διάκριση αρμοδιοτήτων και ρόλων των οργάνων του. Και για να υλοποιήσει αυτές τις αποφάσεις, κρίθηκε σκόπιμη η αποσαφήνιση του ρόλου των δύο οργάνων διοίκησης του Ταμείου, δηλαδή της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου. Βασικό όργανο της διοίκησης με τεκμήριο αρμοδιότητας, είναι πλέον το Γενικό Συμβούλιο, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή παραμένει το όργανο που κάνει την καθημερινή διαχείριση – διοίκηση και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου», είπε. 

β) Στην ευθύνη των μελών του ΤΧΣ 

Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει και τα θέματα ευθύνης των μελών του οργάνων του ΤΧΣ, αίροντας σημαντικά εμπόδια που εμπόδιζαν το Ταμείο να επιτελέσει την κύρια αποστολή του, που δεν είναι άλλη κυρίως από την απο-επένδυση. Η ρύθμιση που φέρνει η Κυβέρνηση είναι αυτή που ήδη ισχύει για όλους τους χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και η οποία κρίθηκε πολύ πρόσφατα από το 5ο Τμήμα του Αρείου Πάγου με την Απόφαση 158/2021, που την έκρινε ως συνταγματική. 

γ) Στην κατάργηση της προνομιακής κατάταξης του ελληνικού δημοσίου σε περίπτωση εκκαθάρισης

Η υπάρχουσα μέχρι τώρα διάταξη ήταν ρύθμιση που είχε απομείνει από το 2010, όταν για το Ταμείο προβλεπόταν ότι θα παρέχει κεφαλαιακή ενίσχυση με τη μορφή των προνομιούχων μετοχών. Ήδη όμως από το 2011 η διάταξη αυτή άλλαξε και η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας γίνεται πλέον με κοινές μετοχές. Επομένως, αυτές οι κοινές μετοχές θα έχουν την κατάταξη που προβλέπει ο Κανονισμός 575/2013. Είναι απλώς θέμα συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, ο οποίος και ζητήθηκε ιδιαίτερα από τον Ευρωπαίο Τραπεζικό Επόπτη. 

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.