Μίνος Μωυσής

Ο Μίνος Μωυσής είναι ιδρυτικός εταίρος της εταιρίας συμβούλων SYNERGON Partners και αναλογιστής.