Λάμπρος Σδρόλιας

Ο Λάμπρος Σδρόλιας είναι αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων στο ΤΕΙ Θεσσαλίας.