Ιωάννης Ρεβύθης

Ο Ιωάννης Ρεβύθης είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών – Αττικής, Οικονομολόγος – Εκτιμητής Ακινήτων.